Wypowiedzenie umowy Plus GSM. Okres wypowiedzenia znajdziesz w podpisanej w operatorem umowie. Jeśli chodzi o Plusa to najczęściej stosuje on dwa okresy wypowiedzenia, dla umów terminowych jest to okres 1 miesiąca. Natomiast w przypadku umów bezterminowych czasami okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.Znaleziono 88 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o wypowiedzenie umowy w plus gsm w serwisie Money.pl. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o wypowiedzenie umowy w plus gsmDotyczy: Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Niniejszym wypowiadam umow ę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która została zawarta w dniu. roku pomi ędzy Pa ństwa firm ą, a moj ą osob ą. Umowa dot. usługi dostępu do Internetu iPlus .wypowiedzenie umowy można złożyć w każdym pun…