prokuratora, który wnosił o zastosowanie tymczasowego aresztu. Do tejże prokuratury musisz złożyć wniosek o zgodę na widzenie. Wpisz jej nazwę w wykropkowanym miejscu. 1.b Właściwym do wydania zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu jest tylko sąd.W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze osoby najbliższe spoza Zielonej Góry mogą zwrócić się pisemnie do prokuratora o zezwolenie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną przesyłając wniosek wraz z kserokopią dowodu tożsamości i podając adres, na który zezwolenie na być im przesłane.§ wniosek o widzenie (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanei czy wniosek o widzenie do prokuratury mogę wysłać pocztą? § wniosek o widzenie z dziećmi (odpowiedzi: 1) Witam! Za 3 tygodnie mam sprawę rozwodową. Rozwodzimy się ...