Wyniki wyszukiwania dla: upoważnienie medyczne

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej wzór doc

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:. , adres .Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej. z Centrum Medycznego im. L.Rydygiera sp. z o.o. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Author: Beata Grzywala - Gosławska Last modified by: IISM Created Date: 9/14/2015 6:29:00 AMWzór upoważnienia odbioru dokumentacji medycznej. UPOWAŻNIENIE. Demontaż - Rytelewski. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG Z DNIA DNIA 2. Upoważnienie demontaż współw. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA. Wzór upoważnienia do odbioru pakietu.Upoważnienie jednorazowe do odbioru dokumentacji medycznej. do odbioru dokumentacji medycznej mojej* / mojego dziecka* / osoby ubezwłasnowolnionej, której jestem przedstawicielem ustawowym* Imię i nazwisko dziecka/ osoby ubezwłasnowolnionej .…

Czytaj więcej

Upoważnienie wzór do odbioru dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:. , adres .Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Author: Beata Grzywala - Gosławska Last modified by: IISM Created Date: 9/14/2015 6:29:00 AM Company: HP Other titles: Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznejWzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec. do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust. 1 i 2 i in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1. Miejscowość i data:…………………………………………………………… 2.Upoważnienie takie może dotyczyć np. odbioru kopii dokumentacji medycznej. Wtedy trzeba będzie wpisać datę, miejscowość, a takż…

Czytaj więcej

Wzór upoważnienie do odbioru kserokopii dokumentacji medycznej

(do odbioru kserokopii dokumentacji medycznej niezbędne jest orzeczenie sądu). data i czytelny podpis osoby upoważniającej data i czytelny podpis osoby upoważnionejUpoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:. , adres .Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1. Miejscowość i data:…………………………………………………………… 2.data i czytelny podpis osoby upowa żniaj ącej do odbioru kserokopii dokumentacji medycznej * wła ściwe zaznaczy ć .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny. Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!wydanie kserokopii dokumentacji medycznej. udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu. upoważn…

Czytaj więcej