Wyniki wyszukiwania dla: umowa ramowa

Umowa licencyjna wzór oprogramowanie

Usługa bieżącej pomocy technicznej - 1) dostosowanie, na bieżąco Oprogramowania do obowiązujących przepisów prawa, 2) usuwanie wszelkich wad i nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania, nośnika , Aktualizacji, 3) usuwanie awarii Oprogramowania Lub Aktualizacji, 4) nadzór nad stanem danych i Oprogramowania lub Aktualizacji po .oprogramowania OMEGA-PSIR, oraz że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i dostawy ww. oprogramowania. Przedmiotem umowy jest nieodpłatnie udzielona licencja na oprogramowanie OMEGA-PSIR, dalej zwanym Oprogramowaniem. Licencjobiorca otrzyma nieodpłatnie Oprogramowanie w formie pakietu instalacyjnegoUMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa s…

Czytaj więcej

Umowa licencyjna na oprogramowanie wzór

Licencjodawca udziela licencji na pozostałe elementy Oprogramowania w zakresie niezbędnym do jego używania podczas wykonywania zadań statutowych Licencjobiorcy i na polach eksploatacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Oprogramowania.UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61, Bardziej szczegółowoUmowa licencyjna - WZÓR UMOWY. W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.oprogramowania OMEGA-PSIR, oraz że jest podmiotem uprawnionym do …

Czytaj więcej