Wyniki wyszukiwania dla: udostępnienie

Wzór decyzji odmownej na udostępnienie danych osobowych

Z uwagi na szeroki zakres uprawnień, jaki wynika z trybu pełnej teletransmisji, jak również zasady ochrony danych osobowych, taka możliwość została zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów publicznych, którym dostęp do danych z rejestru tą drogą jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań własnych.Efektem przeprowadzonego postępowania jest decyzja administracyjna Ministra Cyfryzacji w przedmiocie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Decyzja pozytywna pozwala na zapewnienie Wnioskodawcy dostępu on-line do rejestru PESEL.wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesie…

Czytaj więcej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór 2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. AktualnościSzczegółowe informacje na temat:. Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejWNIOSEK. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Znak sprawy: OK.1431.294.2…

Czytaj więcej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór 2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. .Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący daty rozpoczęcia z urzędu czynności w sprawie sprzedaży nieruchomości przy al. Piłsudskiego; 238. Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący umów i ofert na realizacje zadań wynikających z zawartych przez Urząd Miasta Lublin umów o numerach 97/SOI/18, 360/KL/18, 131/KL/18,Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z …

Czytaj więcej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór 2018 doc

Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący daty rozpoczęcia z urzędu czynności w sprawie sprzedaży nieruchomości przy al. Piłsudskiego; 238. Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący umów i ofert na realizacje zadań wynikających z zawartych przez Urząd Miasta Lublin umów o numerach 97/SOI/18, 360/KL/18, 131/KL/18,Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. .WNIOSEK. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. 1330), niniejszym wnoszę …

Czytaj więcej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór 2019

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2018 r. 1330, z późn. zm.) - zwaną dalej u.d.i.p.Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każda osoba / podmiot zainteresowany pozyskaniem informacji we właściwym miejscowo i rzeczowo urzędzie administracji, podlegającym przepisom ustawy. Podmioty chcące uzyskać takie informacje powinny sporządzić wniosek na piśmie i przesłać lub przekazać go .Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludno…

Czytaj więcej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór doc

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:. WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI .WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2016 [PDF]. WZÓR WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO-2016 [DOC] KLAUZULA INFORMACYJNA - wnioski o udostępnienie informacji publicznej [DOC]. Komórki Organizacyjne PUW ; Wniosek o udostępnienie .WNIOSEK. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wnios…

Czytaj więcej

Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji granicznej

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem przypadków, gdy jej przygotowanie spowoduje dla Straży Granicznej dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku.Wzór formularza odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przygotowanej odpowiedzi należy zamieścić tabelkę z formularza i uzupełnić dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pd…

Czytaj więcej

Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji granicznej doc

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem przypadków, gdy jej przygotowanie spowoduje dla Straży Granicznej dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wzór formularza odpowiedzi na wniosek Dostęp tylko dla zalogowanych. Pozostali użytkownicy. Login * Hasło * Dokumenty publikowane w EOD Zarządzenia Rektora, Pisma okólne. Zarządzenia Rektora;WNIOSEK. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:. WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE .wniosek o wyd…

Czytaj więcej

Wzór odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PKP IC"), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Fundację Panoptykon z siedzibą w Warszawie - na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalejPoniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym pisaliśmy w newsie z 10 listopada (dotyczy to planu hodowlanego i zatwierdzonych RPŁ, liczby odstrzałów redukcyjnych i polowań zbiorowych, stanu i pozyskania zwierzyny oraz liczby zorganizowanych szkoleń w zakresie prawidłowego .Art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w form…

Czytaj więcej

Wzór rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi. Pobierz dane XML Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami Drukuj informacj .o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Szczegółowe informacje na temat:. Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejNowy wz…

Czytaj więcej

Wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. .Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy.Art. 14 ust. 1 ustaw…

Czytaj więcej

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:WNIOSEK. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf. .Art. 14 ust. 1 ustawy o dostęp…

Czytaj więcej

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 2019

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej wWniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący ilości złożonych wniosków w latach 2008-2019 167. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący utrzymania czystości na terenie przy ul.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publ…

Czytaj więcej