Spór zbiorowy w zakładzie i co dalej. Oprócz sporów o charakterze indywidualnym toczących się na linii pracownik-pracodawca w zakładzie pracy może dojść do sporów o charakterze zbiorowym - między pracodawcą a załogą lub jej częścią.Wzór zawiadomienia do PIP - uzupełnienie nielimitowanej umowy na czas określony. 10 lat musi zostać zgłoszona przez pracodawce do PIP-u w związku z wejściem nowej ustawy w dniu 22 lutego 2016r. Układy zbiorowe (5) Umowa o prac .Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego. Pytanie: Związek Zawodowy wszczął z pracodawcą spór zbiorowy. O tym fakcie pracodawca, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien powiadomić PIP. Niestety pracodawca nie uczynił tego. Jakie są skutki prawne niepowiadomienia przez pracodawcę PIP o zaistniałym sporze?zgłaszających spór zbior…