Wyniki wyszukiwania dla: smgs

Wzór listu przewozowego cim/smgs

rzewóz towarów z zastosowaniem listu przewozowego CIM/SMGS Przewóz towarów może być realizowany z zastosowaniem listu przewozowego CIM/SMGS. Wzór listu przewozowego oraz przepisy dotyczące jego wypełniania i stosowania zawarte są w Instrukcji do listu przewozowego CIM/SMGS (załącznik 6 do niniejszej Umowy). W częściWzór listu wspólnego listu przewozowego CIM/SMGS róŜni si ę od wzorów listów przewozowych CIM i SMGS układem i numeracj ą pól. UWAGA: Nie ma mo Ŝliwo ści prawnej bezpo średniego otwarcia lub zamkni ęcia w Polsce wspólnego listu przewozowego CIM/SMGS (nie jest spełniony w Polsce warunek przekroczenia przynajmniej jednejZałącznik nr 4 do RPT - Wzór listu SMGS i instrukcja do jego wypełnienia Oryginał listu przewozowego — Оригинал накладной 1. Nadawca, adres pocztowy - Отправитель…

Czytaj więcej

Wzór listu smgs

Załącznik nr 4 do RPT - Wzór listu SMGS i instrukcja do jego wypełnienia Oryginał listu przewozowego — Оригинал накладной 1. Nadawca, adres pocztowy - Отправитель, почтовый адрес Przesyіka Nr — Отправка № 25 (Nalepka kontrolna - Контрольная тикетка) 2. Umowa Nr .Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu. Na komplet listu składają się: — oryginał - przeznaczony jest dla odbiorcy przesyłki, — ceduła - przeznaczona jest dla stacji przeznaczenia,rzewóz towarów z zastosowaniem listu przewozowego CIM/SMGS Przewóz towarów może być realizowany z zastosowaniem listu przewozowego CIM/SMGS. Wzór listu przewozowego oraz przepisy dotyczące jego wypełniania i stosowania zawarte…

Czytaj więcej

Wzór listu przewozowego smgs

Załącznik nr 4 do RPT - Wzór listu SMGS i instrukcja do jego wypełnienia Oryginał listu przewozowego — Оригинал накладной 1. Nadawca, adres pocztowy - Отправитель, почтовый адрес Przesyіka Nr — Отправка № 25 (Nalepka kontrolna - Контрольная тикетка) 2. Umowa Nr .rzewóz towarów z zastosowaniem listu przewozowego CIM/SMGS Przewóz towarów może być realizowany z zastosowaniem listu przewozowego CIM/SMGS. Wzór listu przewozowego oraz przepisy dotyczące jego wypełniania i stosowania zawarte są w Instrukcji do listu przewozowego CIM/SMGS (załącznik 6 do niniejszej Umowy). W częściWzór listu wspólnego listu przewozowego CIM/SMGS róŜni si ę od wzorów listów przewozowych CIM i SMGS układem i numeracj ą pól. UWAGA: Nie ma mo Ŝliwo ści prawnej bezpo średniego otwarcia lub zamkni ęcia w Polsce wspólne…

Czytaj więcej