Wyniki wyszukiwania dla: przyjęcie do szkoły

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

Nr wniosku: Strona 3 z 4 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listyDyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii. wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły Author: user Created Date: 3/22/2013 11:37:16 AMWzór wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze ...

Czytaj więcej

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejnościDyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii. wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły Author: user Created Date: 3/22/2013 11:37:16 AMWzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Witajcie! Umieszczam tutaj wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Warto skorzystać, ponieważ dostałam 5 :) Aneta Nowak Kraków, 27. 05.Drodzy Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż rozpoc ...

Czytaj więcej

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej wzór doc

We would like to show you a description here but the site won't allow us.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii. wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły Author: user Created Date: 3/22/2013 11:37:16 AMWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Stanisława Staszica w Dankowicach. w roku szkolnym 2015/2016. Miejscowość, data WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Staszica w Dankowicach w roku szkolnym 205/206 I.DANE OSOBOWE DZIECKA.Imię (drugie imię) dziecka. Nazwisko dziecka. Bardziej .Podanie do dyrektora szkoły prawie niczym nie różni się od podania o przyjęcie do szkoły. Zamiast danych ucznia w lewym górnym rogu powinny znaleźć się dane rodziców lub opiekun ...

Czytaj więcej

Podanie o przyjęcie do szkoły zawodowej wzór

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .Podanie o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Proszę o przyjęcie mnie do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, gdzie będę chciał/a się kształcić w zawodzie .1 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1. Dane osobowe kandydata PESEL * kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/2016 Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejs ...

Czytaj więcej

Wzór podania do dyrektora szkoły o przyjęcie

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .JAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Podanie do dyrektora szkoły prawie niczym nie różni się od podania o przyjęcie do szkoły. Zamiast danych ucznia w lewym górnym rogu powinny znaleźć się dane rodziców lub opiekunów .Zamość, 26 czerwca 2016 r. Agnieszka Krawczyk ul. Kwiatowa ...

Czytaj więcej

Wzór podania do dyrektora szkoły o przyjęcie do pracy

Pani Dyrektor Anna Kowalska Szkoła Podstawowa nr 306 im. Jana Brzechwy w Warszawie ul. Suwalska 13 Warszawa. Podanie o Pracę Uprzejmie proszę o przyjecie mnie do pracy w Szkole Podstawowej nr. 306 na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Posiadam trzyletnie doświadczenie oraz fachową wiedzę z zakresu literatury polskiej oraz .Podanie do dyrektora szkoły prawie niczym nie różni się od podania o przyjęcie do szkoły. Zamiast danych ucznia w lewym górnym rogu powinny znaleźć się dane rodziców lub opiekunów .JAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Do podania o pracę dołączam dokumentację, która potwierdza zdobyte przeze mnie wykształcenie oraz kwalifikacj ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Podanie do Liceum. Jan Kowalski Mirzec, dn. 26.05.2008r. 27-220 Xxx ul. xxx 13 tel. domowy: 041-2713-xxx Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o.do publicznych szkół podstawowych Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 1. Pierwszy wybór. nazwa szkołyDrodzy Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dzieci urodzonych w 2012 r. i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zaborzu. Wypełnione ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .Zamość, 26 czerwca 2016 r. Agnieszka Krawczyk ul. Kwiatowa 10 22-400 Zamość Sz. Janina Nowak Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zamościu Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szk. 2016/2017 do klasy pierwszej o profilu muzyczno-tea.Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Podobne tematy. Chrzest polski co napisać w podaniu co powinno się znaleźć w ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły gimnazjalnej

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .1 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1. Dane osobowe kandydata PESEL * kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/2016 Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość / powiat / województwo) * w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 2.Dane teleadresowe .Przykładowy wzór podania do gimnazjum o ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły liceum

Krakowska 17a 61-889 Poznań PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematycznym, matematyczno - ekonomicznym lub turystycznym w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Paderewskiego w Poznaniu.Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z .Wzór podania - do Technikum Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Klasy mundurowe,. Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej (pdf) Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.JAK NAPI ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii. wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły Author: user Created Date: 3/22/2013 11:37:16 AMJAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum Studia. Wzór podania o przyjęcie do szkoły Podobne tematy. azyl biblia romantyków cechy Wertera Cerpienia młodego Wertera charakterystyka Wertera Goethe Homer Jan Kochanowski Jan Kochanowski Tren XIX Jan Kochanowski Treny.Podanie do dyrektora szkoły prawie niczym nie różni się od podania o przyjęcie do szkoły. Zamiast danych ucznia w lewym górnym rogu powinny ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły podstawowej spoza rejonu

Młody też idzie do szkoły spoza rejonu, ale podobno wystarczy złożyć tylko podanie o przyjęcie i nie będzie problemu z dostaniem się do szkoły. dominicaa Dodane ponad rok temu, Zamieszczone przez Jagoda.: U nas było akurat do ściągnięcia ze strony internetowej.Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej: o z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności, o na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami 1.Podpowiesz co poprawić w tym podaniu? Dam ogólną treść. Chodzi o prośbę dotyczącą przyjęcia dziecka spoza rejonu do Szkoły Podstawowej. Uprzejmie proszę o przyjęcie mojej córki. (02.11.2005 r.), do zerówki w roku szkolnym 2011/ ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły policealnej

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .Wzór podania - do Technikum Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Klasy mundurowe,. Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej (pdf) Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie. Ksero dowodu osobistego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zaw ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Witajcie! Umieszczam tutaj wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Warto skorzystać, ponieważ dostałam 5 :) Aneta Nowak Kraków, 27. 05.1 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1. Dane osobowe kandydata PESEL * kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/2016 Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejs ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej pdf

podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest w załączniku. Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu - zgłoś naruszenie-- Regulamin i Politka prywatnościPodanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co1 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1. Dane osobowe kandydata PESEL * kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/2016 Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość / powiat / województwo) * w przypadku braku numeru PESEL w ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2019

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 I. Dane kandydata 1 Imię Nazwisko Drugie imię 2 Data i miejsce urodzenia 3 PESEL Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośćPodanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę. Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np.Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyle ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły zawodowej

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .JAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Umieszczam tutaj wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Warto skorzystać, ponieważ dostałam 5 :) Aneta Nowak Kraków, 27. 2007 rok Ul. Kwiatowa 15 34-567 Kraków tel. xxx e-mail: [email protected] Dyrekcja Liceum Ogólnokształc ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie do szkoły średniej

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Xxx mail: [email protected] Dyrekcji IX LO im. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .Przykładowe podanie o przyjęcie do szkoły średniej Podobne tematy. Podanie o przyjęcie do szkoły. Jan Kowalski Warszawa;27.04.2009 Warszawa12 87-522 Warszawa tel. 597349754 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.JAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii. wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły Author: user Created Date: 3/22/2013 11:37:16 AMSzkoła podstawowa Gimnazjum Liceum Studia. Wzór podania o przyjęcie do szkoły Podobne tematy. azyl biblia romantyków cechy Wertera Cerpienia młodego Wertera charakterystyka Wertera Goethe Homer Jan Kochanowski Jan Kochanowski Tren XIX Jan Kochanowski Treny.II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejnościDrodzy Rodzice! Dyrektor Szkoły ...

Czytaj więcej

Wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej spoza rejonu

dzwonilam do kilku szkol panstwowych - juz przyjmuja podania. niemal w kazdej szkole bylismy spoza rejonu, w kazdej uzyskalam informacje, ze pierwszenstwo maja dzieci rejonowe, ale i tak nie powinno byc problemu z przyjeciem, miejsc powinno wystarczyc dla wszystkich chetnych.Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dokonuje się z zachowaniem następujących zasad: Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej: o z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności, o na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną dooraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. z 2015 r. 2135 ze zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o ...

Czytaj więcej