Podanie Zwracam się z prośbą do dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych o przeniesienie mnie z Technikum do Zasadniczej Szkoły Zawodowej do równożędnej klasy,z uwzględnieniem moich ocen w nauczaniu. Prośbę swą motywuję tym,iż mam trudności z opanowaniem materiału nauczania.Pytanie: Jakie formalności wypełnia szkoła, a jakie uczeń podczas przenoszenia ucznia (na wniosek jego lub rodziców) z technikum do zasadniczej szkoły zawodowej w tym samym zespole szkół na tym samym poziomie nauczania, tzn. po pierwszym semestrze z klasy pierwszej technikum do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej?Od 23 maja do 20 czerwca 2016 r. godz. 15.00 należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie następnie wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. UWAG…