Sporządź protokół przyjęcia darowizny [wzór takiego dokumentu] - zapisz w nim dane z przekazanego przez darczyńcę dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny (w załączeniu). Tak przyjętą żywność zaksięgujcie jako przychód statutowy organizacji. Poza tym należy skontrolować jakość przyjętej żywności.Protokół przekazania - szczegółowy wykaz przedmiotu przekazania z dniaUmowa darowizny uregulowana została w art. 888 - 902 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie (zwanej obdarowaną) jakiegoś składnika majątku, bądź sumy pieniędzy, co prowadzi do wzbogacenia się osoby obdarowanej. Pobierz darmowy wzór - umowa darowizny w formacie pdf i docx!Drogie koleżanki, otrzymałam książki w darze od Rady Rodziców, muszę je wprowadzić w stan bibliotek…