Wyniki wyszukiwania dla: oświadczenie o gotowości do pracy

Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy wzór

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA Niniejszym oświadczam, że wyrażam gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie „Młodzież w drodze do zatrudnienia". .Oświadczenie gotowości do pracy może zostać także złożone po wymienionym w przepisie terminie i powodować restytucję stosunku pracy. To pracodawca dysponuje uprawnieniem do odmowy ponownego zatrudnienia pracownika, który wyraził gotowość niezwłocznego podjęcia pracy z naruszeniem tygodniowego terminu, a nie pracownik.Po kolejnych kilkunastu dniach kobieta przyszła do sądu (znów z pełnomocniczką), na inną rozprawę przeciwko pracodawcy, chcąc osobiście złożyć prezesowi spółki oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy.Z treści art. 48 § 1 Kodeksu pracy nie wynika, co należy rozumieć prz ...

Czytaj więcej

Oświadczenie o gotowości do podjęcia pracy wzór

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA Niniejszym oświadczam, że wyrażam gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie „Młodzież w drodze do zatrudnienia". .Porada prawna na temat wzór oświadczenia o gotowości podjęcia pracy. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór oświadczenia o gotowości podjęcia pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie .Skoro oświadczenie o gotowości podjęcia pracy po przywróceniu zostało złożone dopiero 19 sierpnia 2015 r., ustawowy termin został przekroczony. Nie przekonał go argument, iż przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.Oświadczenie o gotowości podjęcia pracy. Witam, moja narzeczona obecnie jest zatrudniona ...

Czytaj więcej