Wyniki wyszukiwania dla: nagroda jubileuszowa

Wzór pisma nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa dla pracownika Przyznanie nagrody wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez pracodawcę i musi zostać przez niego podpisane. W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty.Porada prawna na temat wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoNauczycielom szkół publicznych przysługuje za wieloletni ą prac ę nagroda jubileuszowa. Uprawnienie to okre śla art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ...

Czytaj więcej

Wzór pisma nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli. Nauczyciele należą do grupy zawodowej, których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawie. Wysokość nagrody jubileuszowej uzależniona jest od okresu pracy nauczycieli.Zasady przyznania nagrody jubileuszowej - wzór. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie.Nauczycielom szkół publicznych przysługuje za wieloletni ą prac ę nagroda jubileuszowa. Uprawnienie to okre śla art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.). W my ś ...

Czytaj więcej

Wzór pisma nagroda jubileuszowa nauczyciela

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej - wzór. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie.Nauczycielom szkół publicznych przysługuje za wieloletni ą prac ę nagroda jubileuszowa. Uprawnienie to okre śla art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.). W my śl tego przepisu nauczycielowi przysługuje nagroda w kwocie:Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli. Nauczyciele należą do grupy zawodowej, których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawie. Wysokość nagrody ...

Czytaj więcej

Wzór pisma nagroda jubileuszowa nauczyciela 2018

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli. Nauczyciele należą do grupy zawodowej, których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawie. Wysokość nagrody jubileuszowej uzależniona jest od okresu pracy nauczycieli.Zasady przyznania nagrody jubileuszowej - wzór. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie.Nauczyciel w dniu 1 stycznia 2018 nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Jeżeli dodatek motywacyjny otrzymywał miesięcznie w wysokości 100 zł przez 3 miesiące (październik - grudzień), to czy do nagrody jubileuszowej - dodatek motywac ...

Czytaj więcej