Wyniki wyszukiwania dla: moduł

Wzór umowy aktywny samorząd moduł i

Aktywny Samorząd 2019 Moduł I. posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia,. Wzór C3_O - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3;WZORY UMÓW - AKTYWNY SAMORZĄD • Strona 1 z 1. Moderator: Tomasz1981. Napisano: 12 wrz 2017, 7:27. A macie może już umowę na Moduł I Obszar C zad. 3 - chodzi mi o zapis w umowie, że wnioskodawca zobowiązany jest do odbycia drugiej wizyty u eksperta.Aktywny samorząd moduł I. Pilotażowy program „Aktywny samorząd" w 2019 r. wzór zaświadczenia lekarskiego - dysfunkcja kończyn górnych. oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.W sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o d…

Czytaj więcej

Wzór umowy aktywny samorząd moduł ii

Podstawą przekazania środków na realizację programu w module I i II jest umowa zawarta pomiędzy PFRON a samorządem powiatowym. PFRON podejmuje decyzję o podziale środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dofinansowań przez samorządy powiatowe, według poniższych zasad: środki będą przekazywane w transzach,W sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Aneks nr 5 do Umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" - 30.04.2019w przypadku, o którym mowa w Państwa pytaniu, zawarcie umowy dofinansowania i wypłata dofinansowania czesnego (a obecnie jest to 100% tej kwoty) może być uznaw…

Czytaj więcej