Please,potrzebuję wzorzec takiej umowy,może ktoś będzie łaskaw? A Wy podpisujecie umowy?Czy to wpływa na cenę?Szefo twierdzi ,że raczej umów nie podpisuje! Umowa o ułożenie kostki brukowej-potrzebuję wzoru!1. Przedmiotem umowy jest wymiana nawierzchni z kostki brukowej we wjeździe na posesję Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy Pl. Wolności 17. Szczegółowy zakres robót objęty Przedmiotem umowy określa specyfikacja techniczna wykonania iprotokołu odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy. 3) Podstawą do wykonania przedmiotu umowy będzie pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy, 4) Wykonanie usług odtworzenie istniejących nawierzchni, układanie kostki brukowej oraz innychWZÓR - UMOWA NA USŁUGI BUDOWLANE. Strony p ...