Wyniki wyszukiwania dla: informacji

Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej wzór

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Status nauczyciela oraz tryb udzielania odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Powiadomienie o niestosowaniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Decyzja odmawiająca .stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoAutor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego: o,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego" - książka wydana nakładem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku w październiku 2005 r. o,,Komen…

Czytaj więcej

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej wzór

Wzory. O nas. Rada programowa Redakcja Patroni Informacje dla Autorów. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej .W uzasadnieniu Sąd II instancji wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Oznacza to, że .a) Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 udip). • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności. (WZÓR DECYZJI) _____ ODMOWA UDOSTĘPNI…

Czytaj więcej

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej wzór

Wzory. O nas. Rada programowa Redakcja Patroni Informacje dla Autorów. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej .stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoZgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.…

Czytaj więcej

Decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej przetworzonej wzór

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej .W uzasadnieniu Sąd II instancji wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Oznacza to, że .c) Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych. (WZÓR PISMA) d) Udzielenie informacji publicznej. (WZÓR PISMA) e) Powiadomienia przewidziane…

Czytaj więcej

Decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej wzór

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej .stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoc) Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych. (WZÓR PISMA) d) Udzielenie informacji publicznej. (WZÓR PISMA) e) Powiadomienia przewidziane w treści udip. • Powiadomienie o wysokości kosztów. • Powiadomienie o wyznac…

Czytaj więcej

Wzór decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Rejestry czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej Odpowiedź organu na skargę w sprawie bezczynności w udzieleniu informacji publicznej. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznejstanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoPoniżej znajdą Państwo praktyczny wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych wraz z objaśnieniami, który uwzględnia specyfikę ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz poglądy sądów administr…

Czytaj więcej

Wzór decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia informacji publicznej

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Rejestry czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej Odpowiedź organu na skargę w sprawie bezczynności w udzieleniu informacji publicznej. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznejstanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoOdmowa udzielenia informacji. Zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publiczn…

Czytaj więcej

Wzór decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej .Z treści art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Oznacza to, że organ, który otrzymał wniosek, powinien wydać formalną pisemną decyzję, adresowaną do osoby, która ten wniosek złożyła, zawierającą informację o odmowie udostępnienia informacji oraz uzasadnienie tej odmowy - z powołaniem się na któryś z przewidzianych ustawą dip wyjątków (zob. rozdz.Odmowa udzielenia informacji. Zgo…

Czytaj więcej

Wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Barbara Pietrzak. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania wniosku Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w .stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoZ treści art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Oznacza to, że organ, który otrzymał wniosek, powinien wydać for…

Czytaj więcej

Wzór decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej

Wzory. O nas. Rada programowa Redakcja Patroni Informacje dla Autorów. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej .Odmowa udzielenia informacji. Zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/. Uzasadni…

Czytaj więcej

Wzór decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej

Czasopismo "Prawo Zamówień Publicznych" zostało założone przez Instytut Zamówień Publicznych w 2004 r. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu. Odpowiedź organu na skargę w sprawie bezczynności w udzieleniu informacji publicznejOdmowa udzielenia informacji. Zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Natomiast odnośnie odmowy udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej to zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 1…

Czytaj więcej

Nowe urzędowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Resort finansów przygotował rozporządzenie, które określa nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Modyfikacji ulegną m.in. wzory formularzy PIT-4R, PIT-6, PIT-8C, PIT-11 oraz PIT-R. Nowe wzory będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.Serwis Miasta i Gminy Lapy. Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych - informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości - wraz z załącznikami.Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek…

Czytaj więcej

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. z 2018 r. 2244) od 1 lipca 2019 roku będą miały zastosowanie nowe formularze do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje…

Czytaj więcej

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych 2019

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).Od 1 lipca 2019 r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i…

Czytaj więcej

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji podatkowych

Wójt Gminy Będzino informuje, że od 1 lipca obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego, które zostały ujednolicone i weszły w życie na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów. Druki mają zastosowanie na terenie całej Polski - w każdej gminie.Od 1 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać jeden wzór deklaracji dla podatków lokalnych, w tym m.in. podatku od nieruchomości. To bardzo dobra wiadomość dla podatników, zwłaszcza tych, posiadających nieruchomości w kilku gminach. Jeden wzór deklaracji znacznie uprości ich rozliczenia podatkowe z gminą.Od 1 lipca obowiązywać będą ujednolicone wzory informacji i deklaracji podatkowych. Prof. Rafał Dowgier uważa, że to bardzo oczekiwana przez gminy inicjatywa Ministerstwa …

Czytaj więcej

Urzędowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Załaczniki do uchwały Rady Miejskiej w Osieku NR XV/87/15 z dnia 30 Listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychOd 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązyw…

Czytaj więcej

Wzory deklaracji i informacji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej części, w rozdziale I, omówiono przepisy prawa wprowadzające zmiany w zakresie wzorów informacji i deklaracji do podatku od nier…

Czytaj więcej

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Wzory deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Ministerstwo Finansów przygotowało dla organów podatkowych projekty wzorów formularzy podatkowych w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. Nr 107, poz. 1138).Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o …

Czytaj więcej

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia

FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNO ŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Przekaza ć marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia Informacja o działalno ści agencji zatrudnienia 1) w zakresie: po średnictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełni ć pkt 1.1 i 1.2) Nazwa i adres agencji zatrudnieniaFORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA. Informacja o działalności agencji zatrudnienia 1) w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełnić pkt 1.1 i 1.2) kierowania osób do pracy za granicą u pracodawcówRejestr Agencji Zatrudnienia zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do marszałka województwa właściweg…

Czytaj więcej

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia 2018

W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Agencje Zatrudnienia Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz, U. z 2018 r., poz. 1265 późn. zm.).FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNO ŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Przekaza ć marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia Informacja o działalno ści agencji zatrudnienia 1) w zakresie: po średnictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełni ć pkt 1.1 i 1.2) Nazwa i adres agencji zatrudnieniaINFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA ZA 2018 ROK. Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. z 2017 r. 1065 z p…

Czytaj więcej