Dla nich zatem nie obowiązuje faktura dla lekarzy, nie mają więc obowiązku wystawiania faktury VAT. Zgodnie z obowiązującą ustawą zwolnienie z VAT nie dotyczy tych usług medycznych, które na celu nie mają ochrony zdrowia. To oznacza, że istotny jest cel świadczonych usług, a nie ich charakter - muszą mieć cel terapeutyczny.Wzór faktury w formacie pliku Microsoft Office - Excel (XLS) pobierz: Wzór faktury w formacie pliku Adobe Reader (PDF) pobierzFaktura dla lekarzy NOWY WZÓR od 2014 (321527) by MICHALCZYK I PROKOP - Faktura dokumentująca czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaroacute;w i.1) W przypadku lekarzy wykonujących działalność w formie praktyki zawodowej i podmiotów leczniczych, którzy świadczą usługi o ...