Wyniki wyszukiwania dla: eservice

Wzór wypowiedzenia eservice

Dokumenty i formularze do pobrania. Dla Państwa wygody, poniżej zostały zamieszczone formularze, które w razie potrzeby wystarczy wydrukować, wypełnić i przesłać do nas faksem na numer 22 533 22 33.Dyspozycja zmiany konta bankowego powinna być przesłana w oryginale.Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR PISMA. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.Okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (te same zasady odnoszą się również do umowy o pracę na czas określony) uzależniony jest od stażu pracy. W myśl art. 36 Kodeksu pracy (dalej k. p.), jeżeli okres zatrudnienia u danego pracod…

Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia umowy eservice

Dokumenty i formularze do pobrania. Dla Państwa wygody, poniżej zostały zamieszczone formularze, które w razie potrzeby wystarczy wydrukować, wypełnić i przesłać do nas faksem na numer 22 533 22 33.Dyspozycja zmiany konta bankowego powinna być przesłana w oryginale.Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR PISMA. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to rodzaj rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od rodzaju umowy i okresu, na który została zawarta.A jak wygląda wypow…

Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala eservice

Dokumenty i formularze do pobrania. Dla Państwa wygody, poniżej zostały zamieszczone formularze, które w razie potrzeby wystarczy wydrukować, wypełnić i przesłać do nas faksem na numer 22 533 22 33.Dyspozycja zmiany konta bankowego powinna być przesłana w oryginale.Pragnę przestrzec przed praktykami stosowanymi przez firmę eService. Wypowiedzieliśmy im umowę listem poleconym w dniu 2013-07-18 ( nr listu mogę zamieścić ). Pomimo wypowiedzenia firma ta nadal przesyłała faktury. Złożyliśmy reklamację, w odpowiedzi firma eService napisała, że nie wpłynęło do nich wypowiedzenie.W przypadku, gdy użytkowany przez Państwa terminal został skradziony, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta (22 533 22 22). Do zgłoszenia potrzebne będzie podanie numeru POS ID skradzionego terminala. (Numer te…

Czytaj więcej