Rozliczenia podróży zagranicznej przedsiębiorca dokonuje na podstawie oświadczenia o przebywaniu na delegacji zagranicznej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku). Delegację taką należy rozliczyć w terminie 14 dni od dnia powrotu z delegacji.Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że w razie kontroli może zaistnieć konieczność uzasadnienia delegacji. Na wypadek, gdyby przedstawiciele kontroli domagali się od podatnika wyjaśnień, warto wraz z rozliczeniem delegacji przechowywać dowody, które potwierdzą nasz wyjazd w celach służbowych. Niektóre z nich, jak bilety (z .Oświadczenie do rozliczenia delegacji Formularz umożliwia odebranie ekwiwalentu za wyżywienie przysługujące podczas wyjazdu służbowego. Pracownik nabywający posiłek otrzymuje paragon fiskalny, który dokumentuje zakup okreś…