Wyniki wyszukiwania dla: deleg

Wzór oświadczenia do rozliczenia delegacji

Rozliczenia podróży zagranicznej przedsiębiorca dokonuje na podstawie oświadczenia o przebywaniu na delegacji zagranicznej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku). Delegację taką należy rozliczyć w terminie 14 dni od dnia powrotu z delegacji.Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że w razie kontroli może zaistnieć konieczność uzasadnienia delegacji. Na wypadek, gdyby przedstawiciele kontroli domagali się od podatnika wyjaśnień, warto wraz z rozliczeniem delegacji przechowywać dowody, które potwierdzą nasz wyjazd w celach służbowych. Niektóre z nich, jak bilety (z .Oświadczenie do rozliczenia delegacji Formularz umożliwia odebranie ekwiwalentu za wyżywienie przysługujące podczas wyjazdu służbowego. Pracownik nabywający posiłek otrzymuje paragon fiskalny, który dokumentuje zakup okreś…

Czytaj więcej

Wzór aneksu do umowy o pracę oddelegowanie

Druk aneksu do umowy o pracę służy do potwierdzenia zmiany lub zmian w umowie o pracę uzgodnionych i zawartych przez pracodawcę i pracownika i wprowadzonych w życie na mocy porozumienia stron. Aneks do umowy o pracę i ta forma zmiany warunków zatrudnienia, należą do najczęściej wykorzystywanych instrumentów prawa pracy.umowy o pracę 8 2.6.2 Urlop bezpłatny w Polsce i zatrudnienie (zawarcie umowy o pracę) za granicą 8 2.7 Wyniki badań lekarskich 9 2.8 Prawo jazdy 9 2.9 Bank 9 2.10 Portfel inwestycyjny 9 2.11 Ubezpieczenie na życie 9 2.12 Ubezpieczenia społeczne 10 2.12.1 Oddelegowanie do pracy za granicę na podstawie polskiej umowy o pracę 10oddelegowanie a dotychczasowa umowa o pracę - napisał w Różne tematy: witam proszę o pomoc oddelegoeujemy naszego pracownika do pacy za granicą .Jak n…

Czytaj więcej