Wzór decyzji kierującej do domu pomocy społecznej z postanowienia sądu. 2018 Nr 4 (marzec 2018). Hanna Stankiewicz-Dunaj, dyrektor DPS. Zdecydowanie polecam! Ciekawe i przydatne informacje dla dyrektorów ops-ów, pds-ów i pcpr-ów. Elżbieta Żuk, dyrektor GOPS.Art. 59 Ustawa o pomocy społecznej (pomoc społ.). Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby .Decyzja o skierowaniu do ośrodka wsparcia (art. 51, art. 51 a u.p.s.) - wzór (.pdf) Komentarz. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wy magają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą by…