Z powyższego wynika wniosek, że w przypadku konstruowania umowy darowizny udziałów w spółce z o.o. możemy wyróżnić kilka możliwych konfiguracji: 1. umowa darowizny zawarta w formie aktu notarialnego (umowa obejmuje zarówno oświadczenie woli darczyńcy jak i obdarowanego) - zawsze ważnaCo do zasady zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dokonanie operacji zmiany właściciela udziałów spółki z o.o. w innej formie nie rodzi żadnych skutków prawnych. Darowizna jest formą zbycia udziałów w wyniku czego dochodzi do zmiany właściciela udziałów objętych umową.Umowa darowizny uregulowana została w art. 888 - 902 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie (zwanej obdarowaną) jakiegoś składnika m ...