Przykładowy biznes plan sklepu obuwniczego. SPIS TREŚCI: 1) Opis planowanej działalności 2) Lokalizacja, jej zalety i wady 3) Niezbędne prace remontowe 4) Koszty wyposażenia 5) Wkład własny 6) Szanse powodzenia działalności. 1) Opis planowanej działalności. Działalnością, którą zamierzam otworzyć, jest sklep obuwniczy.Przykładowy biznes plan sklepu z obuwiem. Wybierając producenta dobrze kierować się jego możliwościami, by sklep obuwniczy miał swój charakter wyposażenie powinno być niestandardowe. Sklep powinien posiadać wyposażenie, które będzie przyciągało wzrok klientów przez co .Biznesplan jako plan menedżerów, określa ich umiejętności do podejmowania trafnych decyzji, zmierzających do mocnego, trwałego usytuowania się firmy na rynku, a także stworzenia jej wizji sukcesu. Jest niezbęd…