rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. z 2013, poz 508), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf .Dot. istotnych warunków ubezpieczenia OC biegłego sądowego Wzory rachunków dla biegłych sądowych. Wzór - z zakresu medycyny. Wzór - z zakresu pozostałych specjalności Zasady opodatkowania świadczeń wypłacanych biegłym. Biegły w składzie sądu - raport z wizyty studyjnej w Islandii. Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk SądowychSąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim Rachunki i inne dokumenty dla biegłych - Wzory i formularz…