Klauzula beneficial owner w 2017r. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 5 września 2016 r. jest kolejnym etapem rządowego planu zmierzającego do uszczelnienia systemu podatkowego.Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym Declaration on Beneficial Owner Działając w imieniu i na rzecz: Acting in the name and on behalf of: nazwa i adres posiadacza rachunku / name and address of the account holderThe beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. If required, the U.S. taxpayer identification number is stated on line 6 (see instructions). The beneficial owner is not an individual, derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, ifOd 2017 r. w ustawie o CIT …