Wyniki wyszukiwania dla: Woda

Wzór apelacji powoda w sprawie cywilnej

Apelacja w sprawie cywilnej - wzór. Tymczasem w tej sprawie orzeczenie sądu I instancji zapadło jeszcze przed zakończeniem postępowania głównego, które toczyło się ponownie na skutek przekazania sprawy przez Sąd Najwyższy Przyjąć więc trzeba, że na chwilę wyrokowania przez .Prawo cywilne 130 o 2. WZÓR apelacji w procesie (miejscowość), (data)1 Sąd Okręgowy/Apelacyjny2. udział w sprawie w charakterze powoda jest konieczny, a powód oznaczył w wyznaczonym terminie tę osobę w taki spo-sób, by jej zawiadomienie było możliwe,. Wzór apelacji w procesie2 pełnomocnikowi powoda/pozwanego w dniu (.) r. Działając w imieniu powoda/pozwanego, powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo, które składam w załączeniu 15, na podstawie art i 2 KPC, zaskarżam wyrok Sądu R e j o n o w e g o / O k r ę g o w e …

Czytaj więcej

Wzór formularza dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami

Wzór formularzy dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami. 2018-03-15 11:27. W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy wersję edytowalną wzorów formularzy.Wzór formularza dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami. 27.06.2018. W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy na naszej stronie wersję edytowalną wzoru formularza tj. wykazów zawierających informacje o .Wzór formularzy dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy wersję edytowalną wzorów formularzy. Są to wykazy będące załacznikami do zawiadomienia o kontroli …

Czytaj więcej