W wyjątkowych, niecierpiących zwłoki sytuacjach, aby usprawiedliwić naszą nieobecność na rozprawie wystarczy zaświadczenie np. o ciąży czy terminie porodu i to zależy tylko od uznania sądu czy takie wyjaśnienia przyjmie bowiem zgodnie z przepisami, zaświadczenie powinien wydać lekarz sądowy.Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie. Pytanie: Jednego pana z koneksjami nazwałem wielokrotnie oszustem w wielu pismach do potencjalnie narażonych na niego przedsiębiorców, przez co zostałem oskarżony (o dziwo - bo wszak nie groziłem mu,.Wezwanie do sądu zwykle doręczane jest jakiś czas przed rozprawą. Zaplanowanie nieobecności nie powinno więc stanowić problemu. Nieobecność w pracy, a stawiennictwo w sądzie w charakterze strony. Podobnie jak w przypadku wezwania świadka, przedstawia się sytuacj…