Wniosek o przekazanie wynagrodzenia na konto bankowe - wzór Według prawa, domyślnie pracownik otrzymuje wypłatę "do ręki". Powszechność i wygoda usług bankowych sprawia jednak, że coraz więcej pracodawców woli przelewać wynagrodzenie na rachunek bankowy pracownika.Zlecenia przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy dokonuje pracownik na piśmie z podaniem daty, od której dochody mają zostać przelewane na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Koniecznie podaje się w tym dokumencie numer konta bankowego.(imię i nazwisko). (adres) Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia. na rachunek bankowy. Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w całości na rachunek bankowy:Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracowniko…