Niestety, system rejestracji spółek z użyciem wzorca umowy spółki nie uwzględnia wprowadzonych w czerwcu 2017 roku dodatkowych obowiązków na osobę zgłaszającą spółkę z o.o. do rejestracji, dotyczących złożenia oświadczenia czy spółka jest cudzoziemcem.Oświadczenie do KRS czy wnioskodawca jest cudzoziemcem - wzór 22 czerwca 2017 | autor: Łukasz Mróz Od 1 czerwca 2017 r. zgłaszając w KRS zmiany w strukturze wspólniczej spółki trzeba przedstawić oświadczenie dotyczące statusu cudzoziemca wnioskodawcy.Jeżeli szukasz wzoru oświadczenia do KRS o statusie spółki jako cudzoziemca wystarczy, że klikniesz tutaj. Oświadczenie takie wymagane jest w ramach procedury internetowego otwierania spółki. W tradycyjnym formularzu można zaznaczyć odpowiednie kratki i osobne oświadczenie nie jest wymagane.Oświ…