O innych praktycznych aspektach wypełnienia formularza KRS-ZM znajdziesz w moim wpisie pt. Kilka praktycznych uwag dla tych, którzy wypełniają formularz KRS-ZM czyli o PKD 2007 i PKD 20. Proszę, podziel się swoimi doświadczeniami, może ktoś z nich skorzysta?Wniosek KRS-ZM stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana przedmiotu działalności może dotyczyć: wykreślenia całej dotychczasowej treści informacji o przedmiocie działalności i wpisaniu nowego przedmiotu działalności, wykreślenia tylko niektórych rodzajów działalności i / lub dopisaniu .Osoby wypełniające wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego często otrzymują jego zwroty. Informacje wskazane w zarządzeniu o zwrocie są czasami niezrozumiałe dla wnioskodawcy. Przestawiamy poniżej główne zasad…