chodzi mi o podstawe bo ja coś takiego mam , ale pani kier. sie nie podoba i już nie wiem co mam źle Na podstawie art. 17 ust.1, 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1456 - tekst jednolity), oraz na podstawie art. 104, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.Świadczenie Pielęgnacyjne Wzór decyzja odmowna wiek • Strona 1 z 1. Moderator: de Charette. Napisano: 09 sty 2015, 11:23. Wzór decyzji odmownej Pani na mamę niepełnosprawność nie powstała w wieku do ukończenia 18 lat. Nowa 25.W praktyce oznacza to, że gminy dalej stosują obecne brzmienie art. 17 ust. 1b wspomnianej ustawy i wydają opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych decyzje odmowne. Natomiast w razie uzyskania decyzji odmownej, warto złożyć odwołanie i starać się o przyznani…