Wyniki wyszukiwania dla: ćwiczeń wojskowych

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych wzór

Re: Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych. Wiatm, Dziś odebrałem wezwanie do rezerwy w celu szokolenia wojskowego. Chciałbym się od tej decyzji odwołać. Służbę wojskową odbyłem w 2001 roku.Szkolenie rezrerwy przeszedłem parę lat temu.Wojsko po raz kolejny się o mnie upomniało. Uważam,że swój obowiązek wobec ojczyzny już .Odwołanie od orzeczenia Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy z 20.06.2017 r. - karta powołania Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy podpunkt 7. odwołuję się od wezwania Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu do ćwiczeń wojskowych.Po raz pierwszy od kilku lat MON wezwał kilkuset rezerwistów do stawienia się do wyznaczonych jednostek na ćwiczenia. Powołania dostać mogą wszyscy…

Czytaj więcej

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych wzór

Re: Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych. Wiatm, Dziś odebrałem wezwanie do rezerwy w celu szokolenia wojskowego. Chciałbym się od tej decyzji odwołać. Służbę wojskową odbyłem w 2001 roku.Szkolenie rezrerwy przeszedłem parę lat temu.Wojsko po raz kolejny się o mnie upomniało. Uważam,że swój obowiązek wobec ojczyzny już .Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń w trybie ochotniczym: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej: Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej: Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych: Zawiadomienie o utracie książeczki wojskowejZainteresowani ochotniczym odbyciem ćwiczeń wojskowych proszeni są o zgłaszanie się do macierzystych wojskowych komend uzupełnień. PRZYKŁADOWY WZÓR WNI…

Czytaj więcej