Umowy i Wzory

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wzór

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie zawsze możliwe jest do zrobienia telefonicznie (chociaż teoretycznie powinno być to możliwe), dlatego czasami trzeba napisać pismo. Dzisiaj przedstawiam wzór. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych - wzórCofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór) Jeśli wiemy, że firma lub instytucja wykorzystuje nasze dane na podstawie udzielonej w przeszłości zgody, to zawsze możemy ją wycofać. Zgodnie z RODO…

Czytaj więcej

Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne 2019

Rozporządzenie zawiera nowy, siedmiostronicowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.Ministerstwo Zdrowia, proponując nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne nie zmniejszy biurokratyzacji opieki zdrowia, mimo deklaracji walki z tym zjawiskiem. Nowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zl…

Czytaj więcej

Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej pge

Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej - przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. Ministerstwo Energii podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu .Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej - wzór do PGE, Tauron i Energa Zamrożenie rachunków za energię elekt…

Czytaj więcej

Wzór odstąpienia od umowy zakupu samochodu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - WZÓR PISMA. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. Strony zwracają sobie świadczenia.Bezpłatny wzór pisma o odstąpieniu od umowy sprzedaży samochodu. Na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, kupujący może odstąpić od umowy, w przypadku stwierdzenia wad. Nie dotyczy to sprzedaży konsumenckiej. Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży .Pobierz wzór umowy/ugody zwrotu zakupionego wcześniej pojazd…

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji banku wzór

Gdy doczekamy się już na odpowiedź i jest ona negatywna lub nas nie satysfakcjonuje, wówczas możemy napisać do banku kolejny raz. Tym razem w formie odwołania od decyzji. Mamy na to co najmniej 14 dni od czasu otrzymania odpowiedzi na złożoną reklamację.Wzór odwołania od decyzji administracyjnej. Autor: Piotr Drogosz Data: 06 Marzec 2017 r. Kategorie: odwołanie od decyzji. postępowanie administracyjne. Publikujemy wzór odwołania od decyzji administracyjnej z naszym komentarzem i wskazówkami. Ła…

Czytaj więcej

Wzór wniosku na urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny udzielany jest na pisemny wniosek pracownika wraz ze wskazaniem terminu w którym chce skorzystać z urlopu. Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na udzielenie takiego urlopu. Przedstawiamy wzór wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego wraz z omówieniem.Urlop bezpłatny uregulowany w Kodeksie pracy nie ulegnie zmianie w 2019 r. Na jakich zasadach pracodawca udziela urlopu? Czy w okresie urlopu bezpłatnego odprowadza się składki na ZUS? Jaka jest podstawa prawna dająca prawo d…

Czytaj więcej

Wzór faktury końcowej rozliczającej zaliczkę

Przykładowy wzór faktury końcowej w artykułach eGospodarka.pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnychFaktura zaliczkowa-końcowa. Wystawienie faktury końcowej jest uzależnione od tego, czy faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi, czy tylko jej część. Wystawienie faktury końcowej następuje wtedy, gdy zaliczka nie opiewała na pełną wartość zamó…

Czytaj więcej

Odwołanie od kosztorysu naprawy wzór

Wzór odwołania do ubezpieczyciela o dopłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku z tytułu szkody w pojeździe. Wzór oparto na założeniu, że ubezpieczyciel wypłacił już tzw. bezsporną kwotę odszkodowania wg przygotowanego przez siebie kosztorysu, a poszkodowany kwestionuje wysokość tej kwoty jako niewystarczającej na dokonanie naprawy pojazdu.Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - co to jest? Uważasz, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło wartość Twojego samochodu? Pamiętaj, że może…

Czytaj więcej

Przykład faktury reverse charge

Odwrócone obciążenie / odwrotne obciążenie (ang. Reverse charge) jest coraz bardziej powszechną formą rozliczania VAT. Wynika to z rozszerzenia katalogu transakcji podlegających tej metodzie rozliczeniowej w art. 17 w ust. 1 Ustawy VAT1, także na import towarów (zmiana z kwietnia 2011) oraz związanych z obrotem złomem (od sierpnia 2011 ujętych w załączniku 11 Ustawy VAT).Aby firma mogła wystawiać faktury z zastosowaniem odwrotnego obciążenia, jej kontrahent musi nabywać od niej usługi jako głów…

Czytaj więcej

Odstąpienie od umowy nc+ wzór

Wzór rozwiązania umowy z NC+. POBIERZ wzór rezygnacji z umowy o abonament. W treści powinno znaleźc się: - miejscowość, data - imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz numer abonenta - wypowiedzenie umowy z NC+ powinno być zaadresowane na adres: NC+, 02-100 Warszawa, skrytka pocztowa 8Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - WZÓR PISMA. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. Strony zwracają sobie świadczenia. Pobierz bezpłatny wzór pisma. Umowy terminowe. Jak zat…

Czytaj więcej