Umowy i Wzory

Wzór odwołania do odrzuconej reklamacji

„Jak napisać odwołanie od reklamacji?" to pytanie, które bardzo często pojawia się na licznych forach internetowych. Dobrze napisane odwołanie od reklamacji może uratować sytuację, gdy otrzymamy odmowną odpowiedź sklepu na reklamację. Poniżej krótki poradnik krok po kroku, jak poprawnie napisać i skutecznie wnieść odwołanie od reklamacji?Uznanie reklamacji przez sprzedawcę za niezasadną. Odwołanie od reklamacji odrzuconej przez sprzedawcę. Możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Wyobraź sobie, …

Czytaj więcej

Wzór umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarte między osobami fizycznymi - rozliczenie PIT. Bardzo często spotkać można się z umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenie, umowa o dzieło) zwieranymi pomiędzy osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej), a przedsiębiorcą.Na stronie znajdziecie wzór umowy o dzieło oraz omówienie na co zwrócić uwagę pisząc umowę o dzieło. Wzory dokumentów, pism - CV, umowy, pozwy, odwołania, formularze. jeśli umowę zawiera osoba fizyczna) zwany dalej: Zamawiającym…

Czytaj więcej

Korekta faktury druk xls

Korekta faktury lub inaczej faktura korygująca (obie nazwy są poprawne) to dokument służący do zmiany dowolnych danych na pierwotnie wystawione fakturze. Można nim poprawiać także dane zmieniające kwoty zobowiązań podatkowych lub ewentualnych zwrotów, dlatego jest szczególnie ważne, aby korekta była sporządzona poprawnie.Faktura korygująca jest jednym z podstawowych dokumentów w obrocie gospodarczym. W artykule wyjaśniamy jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca i kiedy należy ją wyst…

Czytaj więcej

Wzór pełnomocnictwa kowr

wzor-1-oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym (docx - 21.69 KB) wzor-2-oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych i osobistym prowadzeniu gospodarstwa (docx - 16.19 KB)Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna, pożyczka…

Czytaj więcej

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika zus

Z uwagi na liczne zapytania osób odwiedzających mój blog postanowiłam udostępnić rzetelny poradnik na temat: sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, wraz z przykładowym wzorem owego pisma z moim komentarzem. Pomoże Ci on samodzielnie przygotować sprzeciw, jeśli masz na to ochotę, chęci i czas.Wzór - Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS niezdolnego do pracy. Co prawda takie orzeczenie również może stanowić podstawę wydania decyzji, od której w dalszej kolejności także możesz się…

Czytaj więcej

Wzór wniosku o awans na nauczyciela kontraktowego

Wniosek Nauczyciela, który prowadzi zajęcia indywidualnego nauczania, o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania + zgoda Dyrektora. Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego. Czytaj więcej:. Wzór umowy o pracę (na .Art. 9f ust. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji. 7 ust. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień…

Czytaj więcej

Faktura zaliczkowa końcowa wzór gofin

Faktura zaliczkowa-końcowa. Wystawienie faktury końcowej jest uzależnione od tego, czy faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi, czy tylko jej część. Wystawienie faktury końcowej następuje wtedy, gdy zaliczka nie opiewała na pełną wartość zamówienia.Faktura zaliczkowa to dokument, który wystawia się w chwili wpłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty przez nabywcę, na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług. Fakturę zaliczkową wystawia się po otrzyma…

Czytaj więcej

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę a odprawa

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa. Pracownik, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego będzie miał prawo do odprawy pieniężnej, o ile spełni podstawowy warunek, tj. odmowa przyjęcia wypowiedzenia będzie obiektywnie uzasadniona.Zasada jest taka, że jeśli - na skutek złożonego przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego - dojdzie do definitywnego rozwiązania umowy o pracę (będzie tak, kiedy pracownik nie przyjmie zaproponowanych mu warunków) to wtedy należy się pracownikowi odprawa z ust…

Czytaj więcej

Wzór wniosku urlop ojcowski

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika-ojca. Należy go złożyć w odpowiednim terminie. Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego w 2018 roku? Pobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Do 14-dniowego okresu urlopu wlicza się .Urlop ojcowski w 2019 r. - ile trwa, wzór wniosku, zasady. Zasady udzielania urlopu ojcowskiego nie uległy żadnym zmianom. W 2019 roku pracownik-ojciec nadal będzie mógł skorzystać z dwóch tygodni urlopu ojcows…

Czytaj więcej

Zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej wzór 2018

Likwidacja działalności a zawiadomienie o zamiarze sporządzeniu spisu z natury. Likwidując działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do sporządzenia dwóch spisów z natury: dla celów podatku dochodowego (towary, materiały, wyroby gotowe itp.), dla celów podatku VAT (o ile jest czynnym podatnikiem VAT).o zamiarze sporządzenia spisu z natury Na podstawie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozch…

Czytaj więcej