Umowy i Wzory

Wzór odwołania uszczerbku na zdrowiu

Poniżej znajduje się wzór odwołania od wydanej przez Towarzystwo ubezpieczeniowe decyzji dotyczącej wysokości uszczerbku na zdrowiu. Wysokość uszczerbku ma kluczowe znaczenie jest chodzi o wysokość przyznawanego odszkodowania, a zaniżony uszczerbek to niestety bardzo często pojawiający się problem podczas procedury odszkodowawczej.Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu wzór Dokument do pobrania Decyzje wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często nie mogą sprosta…

Czytaj więcej

Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z osobą trzecią

Jeżeli podpis na dokumencie ma być poświadczony przez notariusza, to powinien zostać złożony w jego obecności. Pobierz wzory w formacie MS Word (.doc) Pełnomocnictwo do występowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku; Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem; Zgoda na wyjazd dziecka za granicę; Pobierz wzory w formacie PDF (.pdf)Artykuł omawia zagadnienia związane z udzieleniem zgody na wyjazd niepełnoletniego dziecka za granicę z jednym z rodziców albo pod opieką innej osoby dorosłej (os…

Czytaj więcej

Aneks do umowy budowlanej wzór

Title: Aneks do umowy - wzór.docx Author: dom Last modified by: dom Created Date: 8/22/2013 8:05:00 AM Company: Hewlett-Packard Other titles: Aneks do umowy - wzór.docxJak prawidłowo sporządzić aneks do umowy? W jakiej formie powinien być zapisany aneks? Co można nim zmienić? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. Do pobrania darmowy wzór aneksu do umowy w formacie PDF oraz DOCX.Aneksem można np. powiększyć wartość kontraktu, wskazać dodatkowy zakres prac lub poprawić błędy, któr…

Czytaj więcej

Wzór rachunku od osoby fizycznej

Rachunek jest ważnym dokumentem potwierdzającym sprzedaż lub wykonanie usługi. Czy wiesz kiedy należy wystawić rachunek? Dowiedz się, jakie elementy powinien zawierać oraz pobierz darmowy wzór w dwóch formatach pdf i docx!Rachunek uznawany jest za wadliwy, ponieważ nie ma zawartej nazwy firmy, która byłaby podmiotem wystawiającym, gdyż osoba która go sporządziła jest podmiotem fizycznym, a nie prowadzącym działalność gospodarczą. Wyjątek stanowią osoby fizyczne, które wystawiają rachunki do umo…

Czytaj więcej

Jak wypełnić wniosek ceidg 1 wzór

Jak wypełnić formularz CEIDG - wniosek o wpis Szczegóły Jak wypełnić Poprawiono: 18 październik 2019 Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet. Formularz CEIDG-1 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wypełnia się online w formie elektronicznej, na .Cel złożenia wniosku - założenie działalności. Założenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności, aby wypełn…

Czytaj więcej

Wzór odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego - sposób odwołania, wzór pisma. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, na który wyraził uprzednią zgodę? Może, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego została uregulowana w art. 167 Kodeksu pracy.Odwołanie pracownika z urlopu - procedury. W przepisach nie jest określona forma, w jakiej powinno być przeprowadzone odwołanie pracownika z urlopu.Pracodawca może to zrobić drogą telefoniczną,…

Czytaj więcej

Wzór decyzji o wypłacie ekwiwalentu za urlop

Strona 1 z 2 - pismo dot. ekwiwalentu za urlop - napisał w Dokumenty kadrowe: Czy ktoś z Was pisze jakieś pismo dotyczące ekwiwalentu za urlop? Księgowa kazała mi napisać, a ja nie wiem o co jej chodzi, nigdy nie miałam takiego przypadku. Proszę o odpowiedź.Wypłata ekwiwalentu za zaległy urlop jeszcze w czasie trwania umowy o pracę, może uchronić pracownika przed przedawnieniem się roszczenia o to świadczenie. W Kodeksie pracy przyjęto zasadę, że roszczenia pracownicze przedawniają się po upływ…

Czytaj więcej

Wzór kosztorysu powykonawczego

Strona tytułowa kosztorysu powykonawczego KOSZTORYS POWYKONAWCZY Nr …… na wykonanie.z kosztorysu ofertowego, opracowanych przez siebie w postaci kalkulacji własnej lecz, na co pozwalała umowa, przyjął normatywy wynikające z KNR-u, które były dla niego korzystniejsze. Mając na uwadze definicję kosztorysu powykonawczego i opisaną sytuację w której jegoZnaczenie ma także kosztorys ofertowy, zamienny i powykonawczy, jednak to właśnie kosztorys inwestorski jest najbardziej przydatny w czasie budowy.…

Czytaj więcej

Wzór wniosku szkody łowieckie

(miejscowość, data) …………………………………………. (imię i nazwisko) …………………………………………. (adres)9. Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry 10. Wniosek o zgłoszeniu szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonej przez zwierzynę łowną: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckichWZÓR ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ ………………. …………………. (Imię Nazwisko) (miejscowość data) ………………. (Adres zamieszkania)Szkody łowieckie - wzór wniosku. 1 kwietnia …

Czytaj więcej

Wzór rachunku do umowy zlecenie 2019

Umowa zlecenia z klauzulą informacyjną RODO wzór 2019 r. Wzór ewidencji liczby godzin wykonywania umowy zlecenia. Wzór oświadczenia zleceniobiorcy (z klauzulą RODO) określającego m.in. status zatrudnionej osoby, które da nam odpowiedź, jakie składki ZUS będą obligatoryjne w przypadku danej umowy. Wzór rachunku do umowy zleceniaRachunek do umowy zlecenia wystawiany jest przez zleceniobiorcę po wykonaniu umowy na warunkach określonych w umowie. Obowiązek ten często przejmuje również zleceniodawca…

Czytaj więcej