Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu

Wzór pisma o przedawnienie długu - POBIERZ ZA DARMO! Nasi prawnicy przygotowali właśnie takie pismo do firmy windykacyjnej. Wzór zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz zapisy, które pozwolą ci skutecznie odpowiedzieć firmie windykacyjnej na wezwanie do zapłaty.Przechodząc do meritum, w piśmie które kierujemy do firmy windykacyjnej najważniejsze jest, aby zaznaczyć możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia. Zarzut ten jest kierowany w stosunku do roszczeń z tytułu: „nałożonej kary za jaz…

Czytaj więcej

Wzór wniosku o ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta

Adwokat Kacper Matlak Kancelaria Adwokacka ul. Stoisława 3/3, 70-223 Szczecin tel. 091 433 33 43, fax. 091 434 30 57 Szczecin, 6 listopada 2018 r. 115a ustawy o Policji wyrokiem Trybunału … Czytaj dalej Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - Poradnik i wzory załączników.Policjanci mają czas do 6 grudnia na wniosek o wyrównanie ekwiwalentu (WZÓR WNIOSKU). to ponad jedna trzecia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który otrzymali po odejściu .Wniosek o zbadanie zgodności z konstytu…

Czytaj więcej

Przykładowe pismo urzędowe po angielsku

List formalny po angielsku - wzór List oficjalny po angielsku przykład 1 - list z zapytaniem o szczegóły ogłoszenia. Dear Sir or Madam, I am writing to ask about the holiday apartments in the Golden Sands advertised in „Wakacje za granicą" magazine this month. In your advertisement you mentioned that all the apartments are self .W dziale tym znajdziesz wskazówki dotyczące tego, jak napisać list formalny po angielsku oraz jaki styl należy w nim zachować. Przeczytasz również gotowe listy, na któr…

Czytaj więcej

Wzór sprzeciw od wyroku nakazowego

Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym stanowi pewnego rodzaju propozycję kary składaną oskarżonemu przez sąd. Zarówno oskarżony jak i oskarżyciel mają prawo odrzucić propozycję sądu - służy temu sprzeciw od wyroku nakazowego. Wnosząc sprzeciw należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów.Wzory pism Sprzeciw od wyroku nakazowego. Pobierz plik tekstowy, Wydrukuj .Sprzeciw od wyroku nakazowego jest instytucją, która przysługuje oskarżonemu i oskarżycielowi w sytuacji wydania przez…

Czytaj więcej

Wzór pisma procesowego uzupełnienie braków

130 KPC§1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Zgodnie z § 1 art. 130 kpc- jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono …

Czytaj więcej

Wzór pisma reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową

- trzeci raz reklamowałam zestaw wierteł / to tez było pod rządami dawnych przepisów/ z tytułu rękojmi; zakupione wiertła nie pasowały do mini wiertarki wbrew zapewnieniom sprzedawcy. Zwrot pieniędzy był błyskawiczny.-po raz czwarty, reklamowałam tablet z tytułu niezgodności z umową /tzw. Pływający ekran/.Wzór pisma reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy umów zawartych przed 25 grudnia 2014. Specjalnie dla sprzedawców internetowych przygotowaliśmy interaktywny wzór pisma re…

Czytaj więcej

Wzór pisma procesowego pozwanego

W skardze kasacyjnej oznacza się wartość przedmiotu zaskarżenia. Oprócz tego powinna czynić zadość wymogom przewidzianym dla pisma procesowego. Wnosząc ją, należy dołączyć dwa odpisy skargi i jeden do akt Sądu Najwyższego, a drugi dla Prokuratora Generalnego. Wzór wniosku pozwanego o przywrócenie terminu. Wzór pozwu o zapłatęW procesie zarówno powód jak i pozwany mogą dołączać do akt sprawy pisma procesowe, w których mogą wyjaśniać pewne okoliczności, wskazywać, zaprzeczać twierdzeniom strony p…

Czytaj więcej

Podanie o rozłożenie na raty zadłużenia wzór

Podanie o rozłożenie na raty Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. Przykładowe podanie o rozłożenie na raty mandatu, grzywny, zadłużenia lub czesnego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. PODANIE O ROZŁOŻENIE NA RATY.Gotowy wzór podania (prośby) o rozłożenie na raty zadłużenia za czynsz do pobrania w formacie .pdf. o przekazanie świadczenia z pomocy społecznej na rachunek bankowy Podanie o wydanie zaświadczenia z pomocy społecznej Podanie o…

Czytaj więcej

Wzór pisma o wydanie wyroku rozwodowego

Wniosek o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem jest pismem zgłaszanym do Sądu Rejonowego bądź Sądu Okręgowego. Dokument ten składa się szczególnie w sytuacjach, gdy mamy zamiar odwoływać się od takiego wyroku. Aby wniosek był skuteczny i mógł zostać rozpatrzony, należy podać dokładną sygnaturę akt sprawy.Wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego - w jakim celu?. Czynny żal - wzór pisma do Urzędu Skarbowego 3. Zwolnienie lekarskie - kiedy, komu, ile ? 4. List motywacyjny - uniwersalny wzór 5.…

Czytaj więcej

Wzór pisma apelacja

Apelacja jest dokumentem, który służy do odwoływania się od wyroków sądowych. Termin na wniesienie apelacji to 14 dni od dnia otrzymania bądź ogłoszenia wyroku. Apelację wnosi się do sądu wyższej instancji, za pośrednictwem sądu nadającego wyrok. W apelacji należy umieścić dane sądu, wartość zaskarżenia, sygnaturę wyroku oraz powód zaskarżenia a także to, o co wnosi .Apelacja jest środkiem zaskarżenia od wyroków, nie zaś od postanowień. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni i jest liczony…

Czytaj więcej