Wzór formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 1: Wzór Formularza Rekrutacyjnego z dokumentów: c) osobę, która przedstawi zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny;Załącznik nr 1. Wzór formularza rekrutacyjnego. Niniejszy Formularz rekrutacyjny powinien byd wypełniony elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach UWAGA ! Nie należy u…

Czytaj więcej

Szablony zaproszeń word

Wybierz spośród tysięcy bezpłatnych szablonów pakietu Microsoft Office na każde wydarzenie lub każdą okazję. Profesjonalnie zaprojektowany szablon programu Word, Excel lub PowerPoint, idealnie dopasowany do zawartości, pozwala od razu rozpocząć pracę nad projektem szkolnym, służbowym lub rodzinnym i zaoszczędzić czas.Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych oraz wyświetlania reklam i zawartości dostosowanych do preferen…

Czytaj więcej

Wzory umów remontowo budowlanych

Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna, pożyczka.Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się w. Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z pr…

Czytaj więcej

Biznes plan zakup nieruchomości wzór

Serwis internetowy poświęcony tematyce planowania biznesu. W naszej bibliotece znajdziesz gotowe projekty przykładowych biznesplanów.Biznesplan jako plan menedżerów, określa ich umiejętności do podejmowania trafnych decyzji, zmierzających do mocnego, trwałego usytuowania się firmy na rynku, a także stworzenia jej wizji sukcesu. Jest niezbędnym zbiorem dokumentów przy pomocy których pozyskuje się zewnętrzne środki na sfinansowanie pomysłów biznesowych.Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR). Nale …

Czytaj więcej

Oświadczenie członka zarządu stowarzyszenia o adresie do doręczeń wzór pdf

Wówczas tytuł może brzmieć: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XYZ Sp. z o.o. oraz o adresie do doręczeń. W dalszej części powinniśmy zawrzeć właściwą treść oświadczenia dotyczącą zgody na powołanie do pełnienia funkcji oraz adresu do doręczeń.Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń czy w ogóle temat dotyczący adresu członka zarządu, bije rekordy popularności. Przy okazji również przyczynia się do W…

Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia do nadzoru budowlanego

• Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych • Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy • Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego • Zawiadomienie o zakończeniu budowy Zobacz więcej pism.UWAGA: Zamieszczone druki na stronie nie są drukami urzędowymi i stanowią materiał poglądowy dla inwestora do opracowywania zawiadomień, zgłoszeń, wniosków kierowanych do organu nadzoru budowlanego.Chcesz rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane?…

Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły

Podstawa prawna:§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz. 2593 ze zm. w Dz.U. z 2007r.Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz. 2593 ze zm. w Dz.U. z 2007r.Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły. Pr…

Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia prezesa uzp

Zawiadomienie Prezesa UZP na podstawie art. 67 ust. 2 29 gru 2016, 20:52 Wzór zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki >>>Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia bądź zawarcie umowy o zamówienie publiczne na okres dłuższy niż cztery lata wymaga zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. UZP opracował w tym celu specjalny wzór zawiadomienia, który obowiązuj…

Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia oc axa

Aby wypowiedzieć ubezpieczenie OC u dotychczasowego ubezpieczyciela pojazdu, skorzystaj z poniższego wzoru: Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów AXA DIRECT PDF 0.1 MB Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów innych Towarzystw Ubezpieczeniowych PDF 0.1 MBz późn. zm.), wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zaznacz tylko jedną podstawę wypowiedzenia): z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta (zaznacz, jeśli nie chcesz, aby Twoja polisa przedłużyła się na …

Czytaj więcej

Wzór darowizny pieniędzy

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Jeśli darowizna pieniędzy ma korzystać ze zwolnienia od podatku- musi być dokonana w drodze przelewu bankowego lub przekazu pocztowegoOpis Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialne…

Czytaj więcej