Inne

Wzór odwołania uszczerbku na zdrowiu

Poniżej znajduje się wzór odwołania od wydanej przez Towarzystwo ubezpieczeniowe decyzji dotyczącej wysokości uszczerbku na zdrowiu. Wysokość uszczerbku ma kluczowe znaczenie jest chodzi o wysokość przyznawanego odszkodowania, a zaniżony uszczerbek to niestety bardzo często pojawiający się problem podczas procedury odszkodowawczej.Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu wzór Dokument do pobrania Decyzje wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często nie mogą sprosta…

Czytaj więcej

Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z osobą trzecią

Jeżeli podpis na dokumencie ma być poświadczony przez notariusza, to powinien zostać złożony w jego obecności. Pobierz wzory w formacie MS Word (.doc) Pełnomocnictwo do występowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku; Pełnomocnictwo do zarządzania mieszkaniem; Zgoda na wyjazd dziecka za granicę; Pobierz wzory w formacie PDF (.pdf)Artykuł omawia zagadnienia związane z udzieleniem zgody na wyjazd niepełnoletniego dziecka za granicę z jednym z rodziców albo pod opieką innej osoby dorosłej (os…

Czytaj więcej

Jak wypełnić wniosek ceidg 1 wzór

Jak wypełnić formularz CEIDG - wniosek o wpis Szczegóły Jak wypełnić Poprawiono: 18 październik 2019 Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet. Formularz CEIDG-1 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wypełnia się online w formie elektronicznej, na .Cel złożenia wniosku - założenie działalności. Założenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności, aby wypełn…

Czytaj więcej

Wzór odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego - sposób odwołania, wzór pisma. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, na który wyraził uprzednią zgodę? Może, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego została uregulowana w art. 167 Kodeksu pracy.Odwołanie pracownika z urlopu - procedury. W przepisach nie jest określona forma, w jakiej powinno być przeprowadzone odwołanie pracownika z urlopu.Pracodawca może to zrobić drogą telefoniczną,…

Czytaj więcej

Wzór kosztorysu powykonawczego

Strona tytułowa kosztorysu powykonawczego KOSZTORYS POWYKONAWCZY Nr …… na wykonanie.z kosztorysu ofertowego, opracowanych przez siebie w postaci kalkulacji własnej lecz, na co pozwalała umowa, przyjął normatywy wynikające z KNR-u, które były dla niego korzystniejsze. Mając na uwadze definicję kosztorysu powykonawczego i opisaną sytuację w której jegoZnaczenie ma także kosztorys ofertowy, zamienny i powykonawczy, jednak to właśnie kosztorys inwestorski jest najbardziej przydatny w czasie budowy.…

Czytaj więcej

Wzór wniosku szkody łowieckie

(miejscowość, data) …………………………………………. (imię i nazwisko) …………………………………………. (adres)9. Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry 10. Wniosek o zgłoszeniu szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonej przez zwierzynę łowną: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckichWZÓR ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ ………………. …………………. (Imię Nazwisko) (miejscowość data) ………………. (Adres zamieszkania)Szkody łowieckie - wzór wniosku. 1 kwietnia …

Czytaj więcej

Zaproszenia wzór chomikuj

zaproszenia • SZABLONY • pliki użytkownika krasnal997 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • zaproszeniaWORLD2(1).doc, zaproszenie17.pdf Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zaproszenia • pliki użytkownika paunika przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 8(2).JPG, photo.php1.jpg Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chom…

Czytaj więcej

Wzór zwolnienia dyscyplinarnego gofin

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Ten przewidziany kodeksem pracy tryb znaleźć może zastosowanie do rozwiązania przez pracodawcę każdego typu umowy o pracę, także umów na czas określony, na zastępstwo, czy na okres próbny, z każdym pracownikiem, nawet szczególnie chronionym przez przepisy prawa pracy.Strona 2 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Ten przewidziany kodeksem …

Czytaj więcej

Wzór pełnomocnictwa uwr

zlecenie wypłaty wynagrodzenia dla pracowników UWr - ZLECENIE WYPŁATY. wzór umowy na sporządzenie opinii w postępowaniu habilitacyjnym (umowa o dzieło): dla osób zatrudnionych w uczelniach - UMOWA o dzieło - opinia - dla pracowników uczelni.docxZnajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, u…

Czytaj więcej

Wzór oświadczenia jako oskarżyciel posiłkowy

Wzór pisma - Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pobierz w formacie .doc - Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego (11089) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:OŚWIADCZENIE O DZIAŁANIU W SPRAWIE W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO Jako pokrzywdzony oświadczam, że w sprawie przeciwko .Poniżej znajduje się oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym, które winien złożyć …

Czytaj więcej