Deklaracje

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 rok

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r.Podatek od nieruchomości 2019 - stawki maksymalne i ujednolicone deklaracje. 25 lipca 2018 r. Minister Finansów obwieścił nowe stawki maksymalne podatków i o…

Czytaj więcej

Wzór deklaracji lekarza rezydenta

[Wzór formularza] Deklaracja lekarza rezydenta dotycząca pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego. na podstawie art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty _____ * W przypadku braku numeru PESEL wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydaniaSzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, poniżej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniam wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjali…

Czytaj więcej

Deklaracja uczestnictwa w projekcie wzór

Społecznej i realizowany przez Stowarzyszenie Akademia Wiedzy w Szczecinie. Załącznik nr 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Projekcie „Złota sześćdziesiątka" współfinansowany przez 2014-2020 (ASOS) - Departament Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko):1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE AKTYWIZACJA RYNKU PRACY WSPARCIE OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUD Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCÓW. INSTRUKCJA W…

Czytaj więcej

Wzór krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest bardzo podobna do dokumentu zapoczątkowanego w CPR 305/2011 wraz z późniejszymi zmianami, czyli do deklaracji właściwości użytkowych. Wyróżnikiem na pewno prócz odniesienia do przepisów krajowych jest konieczność zawarcia informacji o miejscu produkcji.Sposób wypełniania deklaracji właściwości użytkowych. Punkt 1 - Numer deklaracji właściwości użytkowych określa producent.Numer ten może być taki sam jak niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrob…

Czytaj więcej

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych 2019

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach …

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji o rezygnacji z ppk

Rezygnacja z PPK - wzór deklaracji, rozporządzenie. Zgodnie z ustawą o PPK, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Pobierz aktualny wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - wzór deklaracji. Uczestnik pracowniczego programu kapitałowego będzie mógł zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie. Ministerstwo Finansó…

Czytaj więcej

Wzór deklaracji majątkowej

Ministerstwo Finansów określiło wzór zbiorczej deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. PCC-4. Będzie można ją składać gdy w danym miesiącu dokonane zostaną przynajmniej trzy czynności cywilnoprawne. Nowa deklaracja będzie obowiązywała od 1 lipca 2019 r.Rezygnacja z PPK - wzór deklaracji, rozporządzenie. Zgodnie z ustawą o PPK, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Pobierz aktualny w…

Czytaj więcej

Formularz deklaracji celnej do usa

Jak prawidłowo wypełnić Deklarację Celną w samolocie w czasie przelotu do USA. Wszystkie osoby wlatujące na terytorium Stanów Zjednoczonych (również osoby posiadające zieloną kartę jak i obywatele USA) muszą wypełnić Formularz Deklaracji Celnej (Form 6059B - Custom Declaration). Formularz dostępny jest języku polskim.Deklaracje celne i wizowe do USA. Wzór deklaracji do pobrania - kliknij tutaj Otwiera się w nowym oknie. W związku z wdrożeniami nowego programu elektronicznego na lotniskach docel…

Czytaj więcej

Wzór wypełnienia deklaracji celnej do rosji

Deklaracja celna Rosja, kartka migracyjna - wzory Poniżej przedstawiam wzory wymienionych w tytule postu dokumentów. Deklarację celną zamieszczam w dwóch wersjach: czystą i notatkami jako wzór wypełnienia tej pierwszej.Do Rosji. Wybierając się do Rosji, musimy postarać się o wizę. Wcześniej koniecznie należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto na granicy czeka nas wypełnianie dokumentów - deklaracja celna oraz karteczka migracyjna. Poniżej przedstawiamy wzór wypełniania granicznych dokumen…

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji na podatek rolny

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl. Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.Jednolite wzory formularzy w podatku rolnym od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów przygotowało wzór informacji o gruntach (IR-1) oraz wzór deklaracj…

Czytaj więcej