Deklaracje

Wzór deklaracji vat-7 od lipca 2018

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K .Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają być stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K - począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob. § 2 projektowa…

Czytaj więcej

Wzór wypełnienia deklaracji sd-z2

Część K jest ostatnią wypełnianą przez podatnika częścią formularza SD-Z2. Należy tutaj wpisać datę wypełnienia deklaracji, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz podpis. Wypełniony formularz SD-Z2 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Można go dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać pocztą .Formularz SD Z2 zgłoszenie o darowiznę - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia Formularz SD Z2 - dane identyfikacyjne i podstawowe informacje o darowiźnie Wypełniając formularz SD Z2 należy pr…

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji nfz

Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od. Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa. Godziny pracy Centrali NFZ poniedziałek - piątek w godz. 8 - 16.Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapraszają do na kolejne szkolenia z zakresu e-recepty. Sprawozdawanie do NFZ informacji o wystawionych receptach - informacja dla lekarzy POZ 18.10.2019 Sprawdzen…

Czytaj więcej

Ministerstwo finansów wzór deklaracji rezygnacji z ppk

Czytaj też: Ruszył rządowy portal o PPK > Wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK to jeden z najbardziej pożądanych tak przez podmioty zatrudniające, jak tez przez przyszłych uczestników PPK dokumentów. To dobrze, że Minister Finansów już opublikował projekt tego wzoru.Źródło: Ministerstwo Finansów Wzór deklaracji rezygnacji z PPK O programie Celem PPK ma być według rządowych deklaracji wspieranie pracowników w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu .Rezygnacja z dokonywania …

Czytaj więcej

Wzór deklaracji pcc 3 wypełniony

Jak wypełnić PCC-3? W odpowiedzi na pytanie, jak wypełnić PCC-3, wyjaśniamy, jakie informacje należy zawrzeć w kolejnych polach deklaracji. W polu nr 1 podatnik wpisuje swój identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL.PCC-3, deklaracja od czynności cywilnoprawnych, wzór 2019. Pod tym zawiłym nieco tytułem kryje się zwyczajny obowiązek ustawowy określenia należnego podatku od kupna sprzedaży i jego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.Przy umowie sprzedaży samochodu obowiązek zapłaty podatku od czynn…

Czytaj więcej

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 rok

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r.Podatek od nieruchomości 2019 - stawki maksymalne i ujednolicone deklaracje. 25 lipca 2018 r. Minister Finansów obwieścił nowe stawki maksymalne podatków i o…

Czytaj więcej

Wzór deklaracji lekarza rezydenta

[Wzór formularza] Deklaracja lekarza rezydenta dotycząca pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego. na podstawie art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty _____ * W przypadku braku numeru PESEL wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydaniaSzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, poniżej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniam wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjali…

Czytaj więcej

Deklaracja uczestnictwa w projekcie wzór

Społecznej i realizowany przez Stowarzyszenie Akademia Wiedzy w Szczecinie. Załącznik nr 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Projekcie „Złota sześćdziesiątka" współfinansowany przez 2014-2020 (ASOS) - Departament Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko):1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE AKTYWIZACJA RYNKU PRACY WSPARCIE OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUD Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCÓW. INSTRUKCJA W…

Czytaj więcej

Wzór krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest bardzo podobna do dokumentu zapoczątkowanego w CPR 305/2011 wraz z późniejszymi zmianami, czyli do deklaracji właściwości użytkowych. Wyróżnikiem na pewno prócz odniesienia do przepisów krajowych jest konieczność zawarcia informacji o miejscu produkcji.Sposób wypełniania deklaracji właściwości użytkowych. Punkt 1 - Numer deklaracji właściwości użytkowych określa producent.Numer ten może być taki sam jak niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrob…

Czytaj więcej

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych 2019

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach …

Czytaj więcej