Nowy wzór deklaracji vat 2018

14 października 2019 03:32


Pobierz: nowy wzór deklaracji vat 2018.pdf
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT, które są dostosowane do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K .Prace nad mechanizmem podzielnej płatności tzw. split payment, które nakładają na banki obowiązek wdrożenia rachunków VAT do 30 czerwca 2018, powodują obowiązek zaktualizowania deklaracji VAT. W dzisiejszym artykule omówię projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2018 roku, który określa nowe wzory deklaracji VAT.Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K. W nowych deklaracjach zmieniły się m.in. zasady ubiegania się o zwrot VAT.Podzielona płatność VAT - co zmieni się w drukach deklaracji. Nowe rozporządzenia zmieniają wzory druków deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, a także wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12.Od 1.07.2018 obowiązują nowe wzory VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12 oraz nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Zostały wprowadzone m.in.

w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi podzielonej płatności w VAT.Strona 2 - Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K. W nowych deklaracjach zmieniły się m.in. zasady ubiegania się o zwrot VAT.Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7 (18), VAT-7K (12), VAT-8 (9) oraz VAT-9M (8). W konsekwencji od 1 lipca 2018 r. zmienią się deklaracje VAT.Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają być stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K - począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob. § 2 projektowanego rozporządzenia).W Rozporządzeniu określono m. nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (18), który należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. Niniejsza zmiana wzoru formularza stanowi konsekwencję wdrożenia od dnia 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności.Z dniem 1 lutego 2019 roku zostało opublikowane nowe rozporządzenie zmieniające niektóre wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj. VAT-7 i VAT-7K. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r.Podatki 2018: Nowy wzór skróconej deklaracji VAT-12 W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ws.

wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych.

weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. 856). Nowy wzór deklaracji VAT od rozliczenia za lipiec 2018 r.Resort finansów przygotował rozporządzenie, które określa nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Modyfikacji ulegną m.in. wzory formularzy PIT-4R, PIT-6, PIT-8C, PIT-11 oraz PIT-R. Nowe wzory będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.Od 1 listopada 2019 r. nowe wzory deklaracji VAT. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 roku zaczną obowiązywać nowe wersje druków VAT-7, VAT-7k, VAT-8, VAT-9M .Opublikowano nowe druki PIT dotyczące dochodów uzyskanych w 2018 roku, w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku. Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.Wprowadzenie uproszczeń w systemie deklarowania podatku VAT zmusza do zmian w formularzach VAT-7 i VAT-7K.

Podatnicy będą obowiązani stosować w kontaktach z organami skarbowymi nowe wersje deklaracji podatkowych.

Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie .VAT-27 w 2017, 2018 i 2019 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem. Ponadto, składanie VAT-27 elektronicznie zobowiązuje podatnika do składania taką drogą również deklaracji VAT. Nowy wzór formularza VAT-27.W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2018 r. pod pozycją 856 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r.W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne VAT. Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne.Deklaracje VAT - nowe wzory. Od 1 sierpnia obowiązują nowe wzory deklaracji VAT. Dotychczasowe deklaracje co do zasady nadal można wykorzystywać, jednak nie dłużej niż do rozliczenia ostatniego okresu rozliczeniowego roku 2016.Nowe wzory deklaracji VAT Źródło: Poradnik VAT nr 6 (462) z dnia 20.03.2018, strona 4 W ustawie o VAT już od 1 lipca 2018 r.

wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw.

mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).Przypominamy, że od 1 lipca zastosowanie mają nowe wersje niektórych druków VAT. Mowa w szczególności o drukach VAT-7 oraz VAT-7K. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 856) wprowadziło .Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory deklaracji i nową treść objaśnień do tych deklaracji ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe wzory będzie można stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (VAT-7K(12) począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku).Przedsiębiorco! W 2019 r. deklarację VAT wyślesz tylko w sposób elektroniczny. Zobacz, jak działa elektroniczna wysyłka deklaracji VAT bez podpisu elektronicznego! Przygotuj się również do wysyłki elektronicznej JPK_VDEK który od lipca zastąpi VAT-7!Deklaracja VAT-9M(4) dla podatku od towarów i usług jest przeznaczona dla podatników, którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8, dokonujących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których, jako nabywcy są podatnikami. Obowiązek składania i opłacenia należności z deklaracji VAT-9M mają więc między innymi .W zgłoszeniu rejestracyjnym do VAT wybiera pozycję 29 (ze względu na charakter działalności nie przysługuje mu zwolnienie), a w pozycji 38 podaje datę rozpoczęcia działalności, czyli 3.03.2019 r. Przykład 3. Przedsiębiorca rozpoczął działalność 1.02.2018 r. i korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT.Nowe wersje druków VAT-7, VAT-9M oraz VAT-8 wprowadzone niniejszym rozporządzeniem stosować natomiast należy począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku. Z kolei nowy druk VAT-7K stosować należy począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku. Nowe wzory deklaracji VAT będą dostępne już niebawem w dziale deklaracji serwisu .Nowe deklaracje VAT 7 należy składać począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. Jeżeli robimy korektę za poprzedni miesiąc, program automatycznie wybierze właściwą wersję formularza. Czym różni się nowa wersja deklaracji od poprzedniej? Nowy wzór deklaracji posiada następujące, nowe rubryki:Nowy wzór deklaracji VAT-7 już od rozliczenia za styczeń 2019 r. Redakcja Poradnika VAT | 9.10.2018 r. Ważne zmiany w VAT w 2019 r. Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018 r., strona 5 Rozliczenie w VAT inwestycji w odnawialne źródła energii .Nowa forma zwrotu wynikająca z art. 86 ust. 6a ustawy o VAT będzie obowiązywać począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. albo III kwartał 2018 r. Kwota do zwrotu na rachunek VAT wykazywana będzie w nowo utworzonej pozycji we wzorach deklaracji VAT. W wersji 18 najpopularniejszej deklaracji VAT-7 będzie to poz.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz