Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu

4 listopada 2019 15:20


Pobierz: wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu.pdf
Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) Oświadczenie majątkowe radnego powiatu .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu (492,4 KB) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (494,9 KB)Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR. Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KB. Metryka. Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pieniak:Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej - oficjalny serwis informacyjny. Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp Stanisława Wróbla z Kóz. Ceniony pedagog, organista, wybitny działacz kultury w Kozach, powiecie bielskim.Wzór oświadczenia majątkowego dla: członka zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Wzór do pobrania w wersji do edycji Wzór do pobrania w wersji pdf Wzór oświadczenia majątkowego dla: radnego powiatu1 STAROSTWU FUWiATUWiś W Z.AMBKUW1E W ŁY NĘŁ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ? 8 Kołaki Kościelne, dnia r.

(miejscowość) Uwaga: 1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.Powiat i władze powiatu Starostwo Powiatowe i Jednostki Organizacyjne Powiatu Sprawy Zamówienia publiczne Finanse i mienie Rozwój powiatu - strategie i plany Środowisko naturalne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Oświadczenia majątkowe Radnych powiatu Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu VI Kadencja V .Oświadczenia majątkowe. Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym", składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne .Wzór formularza oświadczenia majatkowego radnego powiatu.doc DOC Wzór formularza oświadczenia majątkowego starosty, członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej i osoby wydającej decyzje.doc14 października 2019 14:19 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie oświadczenia majątkowego: Druk oświadczenia majątkowego: członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.

Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy.

10 wiadomości: » Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wypełniania oświadczeń majątkowych za rok 2018. » Oświadczenie majątkowe dla Radnego - Wzór do wydruku. » Oświadczenie majątkowe - Wzór do wydruku. » Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym.oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Andrzej Bień - radny Rady Miasta GdyniDruk oświadczenia majątkowego radnego powiatu - do pobrania Radni Rady Powiatu w Pile - Archiwum Radni Rady Powiatu w Pile 2014-2018. Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu wzór oświadczenia wzór oświadczenia. data utworzenia strony: 23-11-2018 | 12:46 data .Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Oświadczenie majątkowe radnego gminy: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje w imieniu starosty: Oświadczenie o stanie majątkowym .Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym".podstawa prawna: Rozporządzenie z 26 lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu,.

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Oświadczenie majątkowe radnego gminy Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Oświadczenie .1 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu t SKWIERZYNA, dnia (miejscowość) r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "".Wzór OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzj.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)1 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".Obowiązkowi złożenia oświadczenia majątkowego podlegają: radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną ; oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Szef CBA będzie mógł nakazać każdej osobie pełniącej funkcję publiczną do złożenia oświadczenia majątkowego, nawet, jeśli te funkcje nie zostały wymienione w ustawie - wynika z założeń projektu ustawy. Wzór nowego projektowanego oświadczenia majątkowego można znaleźć na stornach KPRM.(PAP) autor: Aleksander Główczewskipdf - wzór oświadczenia majątkowego dla członków zarządu, kierowników jednostek, wydających decyzje [56 kb] rtf - wzór oświadczenia majątkowego dla członków zarządu, kierowników jednostek, wydających decyzje [118 kb] pdf - wzór oświadczenia majątkowego dla radnych powiatu [55 kb]OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.

pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym", składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty stanowi .Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Zgorzeleckiego. Postawa prawna. Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz