Harmonogram wycieczki wzór

9 października 2019 04:59


Pobierz: harmonogram wycieczki wzór.pdf
Plan wycieczki (karta wycieczki) - wzór nr 1. Listę uczestników z adresem i telefonem do rodziców (wzór nr 2). Szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki, imprezy (wzór nr 3). Pisemną zgodę rodziców dziecka na udział w wycieczce, imprezie (wzór nr 4). Regulamin wycieczki (wzór nr 5). 6.Harmonogram wycieczek w okresie wrzesień 2015 - czerwiec 2016. Rezerwacji terminów można dokonywać telefonicznie, pod numerem: 22 69-15-827.Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w wycieczce oraz przesłanie jej skanu na adres [email protected] Wzór deklaracji można znaleźć tutaj.Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów: 1. Karta wycieczki 2. Harmonogramem wycieczki 3. Regulamin wycieczki 4. Lista uczestników wycieczki 5. Informacja dla rodziców 5. =JRGDURG]LFyZQDXG]LDáG]LHFNDZZ\FLHF]FH 6. Wzór planu finansowego wycieczki/imprezy 7. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy 8. 'RZyGXEH]SLHF]HQLDXF .Beniowskiego 20/22,Gdynia tel. 48 58 661-61-03 Cena wycieczki: 237,75 zł PROGRAM WYCIECZKI Celem wycieczki jest pokazanie młodzieży, że Polska to kraj bardzo atrakcyjny i nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby zwiedzić okolice pełne niezwykle cennych zabytków, przeróżnych osobliwości i przepięknych krajobrazów.Wzór harmonogramu wycieczki. Data publikacji: 1 września 2017 r. Poleć znajomemu. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h )WZÓR Wzór oparty na załączniku do Rozporz ądzania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i.

z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)Wzór karty wycieczki/imprezy. Wzór listy uczestników wycieczki. Wzór karty wyjścia poza teren szkoły. Wzór karty wyjścia na konkurs/zawody sportowe. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki. Wzór oświadczenia opiekuna wycieczki. Wzór zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce. Lista uczestników wycieczki zagranicznejobiektu kultury materialnej z trasy wycieczki /fotografie będą oceniane przez komisję 5-osobową (2 nauczycieli biorących udział w wycieczce, nauczyciela plastyki, 2 uczniów biorących udział w wycieczce (nie biorących udziału w konkursie) w terminie 10 dni od dnia wycieczki/Harmonogram wycieczek ze Szczawnicy, Pieniny. Spływ Dunajcem, baseny termalne, jaskinie, Tatry Wysokie, Świątynia Lodowa, Zamek w Niedzicy, Ścieżka w Kronach Drzew. Data Godzina Opis Cena CODZIENNIE wyjazdy ze Szczawnicy 10:45, 14:00 Spływ Dunajcem - transport ze Szczawnicy na przystań początkową,.Wycieczka turystyczna piesza w okolice Wałbrzycha Organizator Biuro turystyczne FUN TRAVEL Ul Piekarska a Piła www funtravel pl. sciaga.pl menu. profil Turystyka i rekreacja / Studia. Plan wycieczki 3 dniowej .Harmonogram wycieczki do Zakopanego. Opublikowano 8 kwietnia 2013, autor: admin.

Informacja dla uczniów (i rodziców dzieci) z Nowego Dworu, Śmiłowa i Woli Lipienieckiej, którzy w maju.

Załącznik 2 - wzór listy uczestników wycieczki. Załącznik 3 - wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka. w wycieczce. Załącznik 4 - wzór preliminarzu wycieczki. Załącznik 5 - wzór rozliczenia wycieczkiWykaz dokumentów obowiązujących przy organizacji wycieczki (zebranie tych dokumentów należy do zadań kierownika wycieczki) 1. Kartę wycieczki z harmonogramem wycieczki (załącznik 1). Listę uczestników wycieczki (załącznik 2) 3. Listę wpłat od uczestników wycieczki (załącznik 3). 4.Przed wycieczką uczestnicy muszą poznać cel wycieczki, trasę, harmonogram zajęć i regulamin wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa. Uczniowie biorący udział w wycieczce lub imprezie krajoznawczo-turystycznej, powinni mieć przydzielone konkretne zadania i wnosić swój wkład pracy na rzecz ogółu.Celem wycieczki jest zwiedzanie największego hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu w dwóch częściach Auschwitz i Birkenau. W godzinach popołudniowych udamy się do Wadowic - miasta urodzin Karola Wojtyły a póżniejszego papieża Jana Pawła II. Wycieczkę do Oświęcimia i Wadowic organizujemy w każdą środę.wzÓr harmonogramu wycieczki klasa opiekunowie rodzaj wycieczki miejscowo ŚĆ data wyjazdu data powrotu program wycieczki adres miejsca noclegowegoPlan wycieczki: 1.Wyjazd spod szkoły Jedziemy do Ojcowa.

Ojców leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej.

Przybycie na parking w OPN Zapoznanie się z przepisami ustalonymi w ustawie o ochronie przyrody i regulaminem OPN.Harmonogram wycieczki - 800 - Zbiórka przy szkole, sprawdzenie obecności, i przygoto-wania uczestników do wycieczki, przypomnienie regula-minu, zasad bezpieczeństwa, trasy, celu wycieczki 815 - Wyjazd do Antonina 930 - 1100 - Przywitanie z leśnikiem, przypomnienie i omówienie za-sad obowiązujących w lesie i na terenach ochrony .Dziennik Ustaw - 5 - Poz. 1055 PROGRAM WYCIECZKI Data, godzina wyjazdu oraz powrotu Długość trasy (w kilometrach) Miejscowość docelowa(pieczęć szkoły) Cele i założenia programowe wycieczki/imprezy2.Harmonogram działań organizatora (kierownika) wycieczki. Ustalenie trasy wycieczki, celu, miejsc zwiedzania, noclegu, wyżywienia transportu, opiekunów.Kalkulacja kosztów. marzec Kierownik wycieczki Wziąć pod uwagę wzrost kosztów o około 10%. 2.Zanim wycieczka dojdzie do skutku, dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej powinien zaakceptować niezbędną jej dokumentację, którą stanowi - obok regulaminu wycieczki i listy uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział uczniów - również harmonogram wycieczki.• harmonogramie, • regulaminie.

Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika.

Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 13.Regulamin wycieczki. Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki. 5.Wycieczki szkolne - propozycje, opisy, sprawozdania itp. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej. Harmonogram wycieczki czterodniowej do Wrocławia i w Góry Stołowe.Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.Zobacz jak przygotować harmonogram krok po kroku, zapoznaj się ze wzorem i przykładem harmonogramu. Układ · Harmonogram krok po kroku · Wzór · Przykład 1 · Przykład 2. Harmonogram. Harmonogram to narzędzie pozwalające na rozplanowanie w czasie działań/czynności/zadań przewidzianych do realizacji w ramach określonego przedsięwzięcia.Załącznik a - karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem, Załącznik b - wzór listy uczestników wycieczki, Załącznik c - wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce, Załącznik d - wzór rozliczenia wycieczkiWzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz