Umowy i Wzory

Wniosek o odpis aktu urodzenia wzór poznań

Odpis aktu stanu cywilnego, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania. Szanowny użytkowniku,. Wnioski dotyczące odpisów aktu urodzenia, małżeństwa,. 61-841 Poznań.Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 61 646-33-44; Wnioski dotyczące odpisów aktu urodzenia i małżeństwa z bieżącego roku należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; Wniosek o odpis aktu zgonu z bieżącego roku należy składać w Oddziale Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Woźna 15, 61-777 Pozna…

Czytaj więcej

Wzór oświadczenie najem ryczałt

Podatnik kontynuujący najem prywatny - oświadczenie o zmianie formy opodatkowania najmu. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu należy złożyć również w przypadku, gdy podatnik zamierza zmienić stosowaną dotychczas zasadę opodatkowania. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na termin zgłoszenia takiego oświadczenia.Pismo z decyzją o wyborze ryczałtu jako rodzaju opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli działalność rozpoczyna się w trakcie roku podatko…

Czytaj więcej

Wzór odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Od wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę pracownik może odwołać się do sądu pracy, który powinien zbadać zasadność decyzji pracodawcy. Zgodnie z art. 264 § 1 kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła szereg zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2…

Czytaj więcej

Wzór wniosku na 500+

Przykład wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko (Rodzina 500+) (plik .pdf 564KB) Wniosek na drugie i kolejne dzieci. Do pobrania: Przykład wypełnionego wniosku na drugie i kolejne dzieci (Rodzina 500+) (plik .pdf 559KB) Aktualności Świadczenia WychowawczeWniosek na 500 zł na dziecko [WZÓR WNIOSKU 500+] Ustawa ws. programu rodzina 500 + wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku i od tego momentu będą przyznawane świadczenia wychowawcze.Zobacz jak krok po kroku prawidłowo wypełnić wniosek o 500 z…

Czytaj więcej

Wzór deklaracji odstąpienia od ppk

Aktualny projekt rozporządzenia i załącznika do niego różni się nieco od tego, który został przedłożony do Sejmu w połowie 2018 roku wraz z projektem ustawy o PPK. Zobacz projekt rozporządzenia i wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK (dokument w formacie .pdf) >Rezygnacja z PPK - wzór deklaracji, rozporządzenie. Zgodnie z ustawą o PPK, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Pobie…

Czytaj więcej

Wzór wniosku funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. (INFORMACJE, WZÓR WNIOSKU, WZÓR PROTOKOŁU, WZÓR UCHWAŁY, LISTA OBECNOŚCI) Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015 r., przedkłada informację dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach .Wzór wniosku do funduszu sołeckiego ( proszę chwilę zaczekać na załadowanie pliku PDF do przejżenia na stronie | wersja pliku do pobrania na dole strony ) wzor_wniosku_-_fund…

Czytaj więcej

Wzór upoważnienia do uzyskania informacji na temat dziecka

Nieprzytomny pacjent nie jest w stanie udzielić takich informacji. Zamieściłem na blogu wzór upoważnienia dla osoby wskazanej przez pacjenta do uzyskania informacji o stanie zdrowia i pozyskania dokumentacji medycznej. Zapraszam do pobrania upoważnienia z bloga. Nigdy nie wiadomo czy w którymś momencie nie okaże się potrzebny.wzor-upowaznienia-do-uzyskania-informacji-na-temat-dziecka. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pie…

Czytaj więcej

Wzór rachunku za pracę na umowę zlecenie

Rachunek do umowy zlecenia. Zwykle wystawiany jest jeden rachunek do umowy zlecenia, ale w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.W sytuacji gdy wynagrodzenie z tytułu umowy wypłacane jest w transzach, wówczas rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest do każdej wypłaty. Podczas wystawiania rachunku do umowy zlecenia powinno pamiętać się o kilku elementach.Rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest przez zleceniobiorcę po wykonaniu umowy na warunkach określonych w umowie. Obowiązek t…

Czytaj więcej

Wzór decyzji dps

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Zmiana dochodu Strony w trakcie ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, co wynosi 54,20 zł. Zgodnie z art. 106 ust. 3b zmiana dochodu osoby samotnie .Wzór decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wraz z komentarzem zawarty jest w publikacji: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wr…

Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia umowy internetia

Zanim zdecydujesz się na rozwiązanie umowy z Netią zastanów się 10 razy ! Polecam kontakt z infolinią 801802803 PRZED podjęciem decyzji o rezygnacji. Wzór wypowiedzenia umowy Netia. Poniżej zamieszczamy wzór wypowiedzenia. Adres Netii użyty w piśmie to adres rejestracji spółki Netia, a nie adres korespondencyjny !Umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę i inne wzory 2019. W pierwszych dniach stycznia 2019 na swoich stronach internetowych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opubl…

Czytaj więcej