Umowy i Wzory

Wzór cv i list motywacyjny doc

Darmowe wzory CV i listów motywacyjnych na różne stanowiska. Przykłady Curriculum Vitae i listów motywacyjnych. Jak sprawdzić, czy CV zostało przeczytane? CV-raport - powiadamia, gdy wysłane CV jest czytane. Masz już konto w CV-raporcie? .List motywacyjny. List motywacyjny - dokument który coraz rzadziej ląduje na biurku pracodawcy, a jak już trafia w ręce osoby rekrutującej to jego treść często decyduję o tym czy przejdziemy do następnego etapu rekrutacji.Darmowe klasyczne CV - wzór do pobrani…

Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia do nadzoru budowlanego

• Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych • Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy • Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego • Zawiadomienie o zakończeniu budowy Zobacz więcej pism.UWAGA: Zamieszczone druki na stronie nie są drukami urzędowymi i stanowią materiał poglądowy dla inwestora do opracowywania zawiadomień, zgłoszeń, wniosków kierowanych do organu nadzoru budowlanego.Chcesz rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane?…

Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły

Podstawa prawna:§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz. 2593 ze zm. w Dz.U. z 2007r.Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz. 2593 ze zm. w Dz.U. z 2007r.Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły. Pr…

Czytaj więcej

Wzór umowy darowizny na samochód

Pobierz wzór umowy. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Dowolna forma jest wystarczająca, jeśli umowa zostanie wykonana. Dla celów rejestracji samochodu wymagana jest co najmniej forma pisemna.Umowa darowizny samochodu to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego (kosztem jego majątku). W…

Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia prezesa uzp

Zawiadomienie Prezesa UZP na podstawie art. 67 ust. 2 29 gru 2016, 20:52 Wzór zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki >>>Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia bądź zawarcie umowy o zamówienie publiczne na okres dłuższy niż cztery lata wymaga zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. UZP opracował w tym celu specjalny wzór zawiadomienia, który obowiązuj…

Czytaj więcej

Przykład faktury z odwrotnym obciążeniem

Kto korzysta z serwisu Afaktury.pl, szybko i bez problemu sporządzi ten dokument. Należy tylko w polu tekstowym: „Dodatkowe informacje do faktury" wpisać - FAKTURA Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM. Pozostałe informacje na fakturze z odwrotnym obciążeniem VAT są podobne, jak na zwykłym dokumencie:Faktura z odwrotnym obciążeniem wystawiona przy użyciu schematu: Usługi budowlane - odwrotne obciążenie zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług oraz w rejestrze sprzedaży VAT. Przy czym, w zw…

Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia oc axa

Aby wypowiedzieć ubezpieczenie OC u dotychczasowego ubezpieczyciela pojazdu, skorzystaj z poniższego wzoru: Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów AXA DIRECT PDF 0.1 MB Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów innych Towarzystw Ubezpieczeniowych PDF 0.1 MBz późn. zm.), wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zaznacz tylko jedną podstawę wypowiedzenia): z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta (zaznacz, jeśli nie chcesz, aby Twoja polisa przedłużyła się na …

Czytaj więcej

Wzór darowizny pieniędzy

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Jeśli darowizna pieniędzy ma korzystać ze zwolnienia od podatku- musi być dokonana w drodze przelewu bankowego lub przekazu pocztowegoOpis Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialne…

Czytaj więcej

Wniosek o zmiane nazwiska dziecku wzor

Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska dziecka małoletniego, wniosek składa jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL. Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf. Do pobrania Wniosek o zmianę i…

Czytaj więcej

Wzór pisma na odwołanie od decyzji zus

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest rodzajem pisma procesowego, dzięki któremu możemy odwołać się od decyzji ZUS`u jeżeli uważamy, iż jego decyzja jest krzywdząca wobec nas oraz bezpodstawna. Ważne jest, aby podać konkretny powód naszych zarzutów oraz numer decyzji, jaki został nam wcześniej przez ZUS przydzielony.Odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść w terminie miesiąca, od dnia, w którym decyzja została doręczona. Zalecamy, aby odbierając odpis decyzji zusowskiej zapisa…

Czytaj więcej